Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Allmaritim AS
Juridisk navn:  Allmaritim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55336160
Hillerenveien 82 Hillerenveien 82 Fax: 55336161
5174 Mathopen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 846870792
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/22/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
72902.56%
Resultat  
  
52437.46%
Egenkapital  
  
116000.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 99.876.266.000 136.812.000 127.754.000 92.342.000 80.039.000
Resultat: 10.795.922.000 20.549.000 16.849.000 6.713.000 4.149.000
Egenkapital: 12.231.225.000 10.535.000 6.979.000 3.304.000 14.780.000
Regnskap for  Allmaritim AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 99.876.266.000 136.812.000 127.754.000 92.342.000 80.039.000
Driftskostnader -89.314.426.000 -116.623.000 -110.878.000 -85.688.000 -75.908.000
Driftsresultat 10.561.840.000 20.188.000 16.877.000 6.655.000 4.131.000
Finansinntekter 730.457.000 894.000 310.000 268.000 451.000
Finanskostnader -496.375.000 -534.000 -338.000 -209.000 -434.000
Finans 234.082.000 360.000 -28.000 59.000 17.000
Resultat før skatt 10.795.922.000 20.549.000 16.849.000 6.713.000 4.149.000
Skattekostnad -2.319.819.000 -4.433.000 -3.724.000 -1.588.000 -1.015.000
Årsresultat 8.476.103.000 16.116.000 13.125.000 5.126.000 3.133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.207.000 725.000 488.000 458.000 516.000
Sum omløpsmidler 53.147.195.000 43.419.000 35.199.000 59.029.000 44.117.000
Sum eiendeler 53.591.402.000 44.144.000 35.687.000 59.487.000 44.633.000
Sum opptjent egenkapital 10.131.225.000 8.435.000 4.879.000 2.097.000 0
Sum egenkapital 12.231.225.000 10.535.000 6.979.000 3.304.000 14.780.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 44.000
Sum kortsiktig gjeld 41.360.177.000 33.609.000 28.708.000 56.182.000 29.808.000
Sum gjeld og egenkapital 53.591.402.000 44.144.000 35.687.000 59.486.000 44.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.876.266.000 136.637.000 127.754.000 92.342.000 80.020.000
Andre inntekter 175.000 0 0 19.000
Driftsinntekter 99.876.266.000 136.812.000 127.754.000 92.342.000 80.039.000
Varekostnad -73.787.992.000 -99.916.000 -94.754.000 -70.364.000 -62.265.000
Lønninger -8.626.636.000 -9.708.000 -9.534.000 -8.241.000 -6.557.000
Avskrivning -134.661.000 -138.000 -148.000 -164.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.765.137.000 -6.861.000 -6.442.000 -6.919.000 -6.869.000
Driftskostnader -89.314.426.000 -116.623.000 -110.878.000 -85.688.000 -75.908.000
Driftsresultat 10.561.840.000 20.188.000 16.877.000 6.655.000 4.131.000
Finansinntekter 730.457.000 894.000 310.000 268.000 451.000
Finanskostnader -496.375.000 -534.000 -338.000 -209.000 -434.000
Finans 234.082.000 360.000 -28.000 59.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.780.000.000 -12.560.000 -10.500.000 0 -2.500.000
Årsresultat 8.476.103.000 16.116.000 13.125.000 5.126.000 3.133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 177.447.000 331.000 259.000 106.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 259.310.000 371.000 225.000 349.000 513.000
Sum varige driftsmidler 259.310.000 371.000 225.000 349.000 513.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.450.000 23.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 444.207.000 725.000 488.000 458.000 516.000
Varebeholdning 7.415.485.000 7.977.000 3.842.000 10.169.000 4.336.000
Kundefordringer 25.572.606.000 11.904.000 5.002.000 21.393.000 22.499.000
Andre fordringer 9.705.118.000 743.000 4.196.000 10.597.000 5.412.000
Sum investeringer 9.945.010.000 9.560.000 9.104.000 0 0
Kasse, bank 508.976.000 13.235.000 13.054.000 16.870.000 11.870.000
Sum omløpsmidler 53.147.195.000 43.419.000 35.199.000 59.029.000 44.117.000
Sum eiendeler 53.591.402.000 44.144.000 35.687.000 59.487.000 44.633.000
Sum opptjent egenkapital 10.131.225.000 8.435.000 4.879.000 2.097.000 0
Sum egenkapital 12.231.225.000 10.535.000 6.979.000 3.304.000 14.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.019.258.000 20.000 0 13.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 44.000
Leverandørgjeld 9.189.299.000 11.499.000 3.776.000 26.793.000 14.587.000
Betalbar skatt 2.166.352.000 4.505.000 3.878.000 1.737.000 1.038.000
Skyldig offentlige avgifter 1.666.112.000 707.000 1.009.000 1.188.000 828.000
Utbytte -6.780.000.000 -12.560.000 -10.500.000 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 16.539.156.000 4.319.000 9.545.000 22.351.000 10.856.000
Sum kortsiktig gjeld 41.360.177.000 33.609.000 28.708.000 56.182.000 29.808.000
Sum gjeld og egenkapital 53.591.402.000 44.144.000 35.687.000 59.486.000 44.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.787.018.000 9.810.000 6.491.000 2.847.000 14.309.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 0.9 1.3
Soliditet 22.8 23.9 19.6 5.6 33.1
Resultatgrad 10.6 14.8 13.2 7.2 5.2
Rentedekningsgrad 21.3 37.8 49.9 31.8 9.5
Gjeldsgrad 3.4 3.2 4.1 1 2
Total kapitalrentabilitet 21.1 47.8 48.2 11.6 10.3
Signatur
29.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex