Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Almås Bygg Og Anleggskompani As
Juridisk navn:  Almås Bygg Og Anleggskompani As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Kristian Almås Seljeholtet 18 Seljeholtet 18 Fax:
1560 Larkollen 1560 Larkollen
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 922835357
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
535.32%
Resultat  
  
700%
Egenkapital  
  
89.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.493.000 235.000
Resultat: 64.000 8.000
Egenkapital: 106.000 56.000
Regnskap for  Almås Bygg Og Anleggskompani As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.493.000 235.000
Driftskostnader -1.429.000 -227.000
Driftsresultat 64.000 8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 64.000 8.000
Skattekostnad -14.000 -2.000
Årsresultat 50.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 79.000
Sum omløpsmidler 514.000 204.000
Sum eiendeler 643.000 283.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 6.000
Sum egenkapital 106.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 536.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 644.000 284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.493.000 235.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.493.000 235.000
Varekostnad -737.000 -92.000
Lønninger -535.000 -57.000
Avskrivning -35.000 -9.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -122.000 -69.000
Driftskostnader -1.429.000 -227.000
Driftsresultat 64.000 8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 50.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 129.000 79.000
Sum varige driftsmidler 129.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 129.000 79.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 368.000 0
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 146.000 198.000
Sum omløpsmidler 514.000 204.000
Sum eiendeler 643.000 283.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 6.000
Sum egenkapital 106.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000
Leverandørgjeld 13.000 0
Betalbar skatt 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 10.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 373.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 536.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 644.000 284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9
Soliditet 16.5 19.7
Resultatgrad 4.3 3.4
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 5.1 4.1
Total kapitalrentabilitet 9.9 2.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex