Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Almanakkforlaget AS
Juridisk navn:  Almanakkforlaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22974000
Hvamsvingen 24 Hvamsvingen 24 Fax: 22974050
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 914364558
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/12/1916
Foretakstype: AS
Tidligere navn: emil moestue aktieselskap
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.9%
Resultat  
  
-223.83%
Egenkapital  
  
-42.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.961.000 44.896.000 44.378.000 47.653.000 50.249.000
Resultat: -2.510.000 2.027.000 -140.000 1.242.000 901.000
Egenkapital: 6.207.000 10.717.000 8.690.000 8.830.000 7.588.000
Regnskap for  Almanakkforlaget AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.961.000 44.896.000 44.378.000 47.653.000 50.249.000
Driftskostnader -38.181.000 -42.099.000 -43.791.000 -46.021.000 -48.765.000
Driftsresultat -2.221.000 2.798.000 586.000 1.633.000 1.484.000
Finansinntekter 534.000 154.000 144.000 222.000 173.000
Finanskostnader -824.000 -925.000 -870.000 -614.000 -756.000
Finans -290.000 -771.000 -726.000 -392.000 -583.000
Resultat før skatt -2.510.000 2.027.000 -140.000 1.242.000 901.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.510.000 2.027.000 -140.000 1.242.000 901.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.414.000 3.653.000 4.100.000 4.564.000 4.995.000
Sum omløpsmidler 15.839.000 27.770.000 24.115.000 26.659.000 25.689.000
Sum eiendeler 19.253.000 31.423.000 28.215.000 31.223.000 30.684.000
Sum opptjent egenkapital 3.207.000 7.717.000 5.690.000 5.830.000 7.488.000
Sum egenkapital 6.207.000 10.717.000 8.690.000 8.830.000 7.588.000
Sum langsiktig gjeld 911.000 4.977.000 9.068.000 13.207.000 13.287.000
Sum kortsiktig gjeld 12.135.000 15.728.000 10.457.000 9.187.000 9.809.000
Sum gjeld og egenkapital 19.253.000 31.422.000 28.215.000 31.224.000 30.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.961.000 44.896.000 44.378.000 47.653.000 50.249.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 35.961.000 44.896.000 44.378.000 47.653.000 50.249.000
Varekostnad -24.854.000 -26.311.000 -25.690.000 -27.879.000 -28.186.000
Lønninger -6.151.000 -7.476.000 -9.157.000 -9.602.000 -9.700.000
Avskrivning -42.000 -71.000 -74.000 -43.000 -627.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.134.000 -8.241.000 -8.870.000 -8.497.000 -10.252.000
Driftskostnader -38.181.000 -42.099.000 -43.791.000 -46.021.000 -48.765.000
Driftsresultat -2.221.000 2.798.000 586.000 1.633.000 1.484.000
Finansinntekter 534.000 154.000 144.000 222.000 173.000
Finanskostnader -824.000 -925.000 -870.000 -614.000 -756.000
Finans -290.000 -771.000 -726.000 -392.000 -583.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Årsresultat -2.510.000 2.027.000 -140.000 1.242.000 901.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 48.000 119.000 147.000 104.000
Sum varige driftsmidler 6.000 48.000 119.000 147.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 608.000 805.000 1.181.000 1.618.000 2.091.000
Sum anleggsmidler 3.414.000 3.653.000 4.100.000 4.564.000 4.995.000
Varebeholdning 9.486.000 6.962.000 6.580.000 9.476.000 7.436.000
Kundefordringer 1.263.000 3.801.000 2.936.000 1.049.000 371.000
Andre fordringer 1.797.000 543.000 1.200.000 726.000 3.387.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.292.000 16.463.000 13.398.000 15.408.000 14.495.000
Sum omløpsmidler 15.839.000 27.770.000 24.115.000 26.659.000 25.689.000
Sum eiendeler 19.253.000 31.423.000 28.215.000 31.223.000 30.684.000
Sum opptjent egenkapital 3.207.000 7.717.000 5.690.000 5.830.000 7.488.000
Sum egenkapital 6.207.000 10.717.000 8.690.000 8.830.000 7.588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 911.000 960.000 1.035.000 1.157.000 1.287.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.259.000 9.934.000 2.767.000 1.590.000 1.700.000
Sum langsiktig gjeld 911.000 4.977.000 9.068.000 13.207.000 13.287.000
Leverandørgjeld 890.000 1.381.000 1.191.000 691.000 995.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 241.000 298.000 377.000 328.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.894.000 4.172.000 6.202.000 6.529.000 6.786.000
Sum kortsiktig gjeld 12.135.000 15.728.000 10.457.000 9.187.000 9.809.000
Sum gjeld og egenkapital 19.253.000 31.422.000 28.215.000 31.224.000 30.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.704.000 12.042.000 13.658.000 17.472.000 15.880.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 2.3 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 1.7 1.9 1.9
Soliditet 32.2 34.1 30.8 28.3 24.7
Resultatgrad -6.2 6.2 1.3 3.4 3
Rentedekningsgrad -2.7 3.0 0.7 2.7 2
Gjeldsgrad 2.1 1.9 2.2 2.5 3
Total kapitalrentabilitet -8.8 9.4 2.6 5.9 5.4
Signatur
21.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex