Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alt I Bygg As
Juridisk navn:  Alt I Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37031666
Handverktunet 1 Handverktunet 1 Fax:
4810 Eydehavn 4810 Eydehavn
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 918545980
Aksjekapital: 1.002.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/1/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.7%
Resultat  
  
3365.62%
Egenkapital  
  
37.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 39.564.000 30.982.000 32.130.000 53.628.000
Resultat: 2.218.000 64.000 -274.000 2.423.000
Egenkapital: 3.428.000 2.500.000 2.763.000 2.871.000
Regnskap for  Alt I Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 39.564.000 30.982.000 32.130.000 53.628.000
Driftskostnader -37.261.000 -30.845.000 -32.386.000 -51.292.000
Driftsresultat 2.303.000 138.000 -257.000 2.336.000
Finansinntekter 3.000 2.000 103.000
Finanskostnader -85.000 -77.000 -19.000 -16.000
Finans -85.000 -74.000 -17.000 87.000
Resultat før skatt 2.218.000 64.000 -274.000 2.423.000
Skattekostnad -490.000 -18.000 58.000 -546.000
Årsresultat 1.728.000 46.000 -216.000 1.877.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 541.000 1.407.000 2.309.000 2.322.000
Sum omløpsmidler 17.226.000 7.797.000 8.573.000 7.939.000
Sum eiendeler 17.767.000 9.204.000 10.882.000 10.261.000
Sum opptjent egenkapital 2.227.000 1.299.000 1.653.000 1.869.000
Sum egenkapital 3.428.000 2.500.000 2.763.000 2.871.000
Sum langsiktig gjeld 1.591.000 1.412.000 1.650.000 1.856.000
Sum kortsiktig gjeld 12.748.000 5.292.000 6.469.000 5.535.000
Sum gjeld og egenkapital 17.767.000 9.204.000 10.882.000 10.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.671.000 30.977.000 31.904.000 53.628.000
Andre inntekter 894.000 5.000 226.000 0
Driftsinntekter 39.564.000 30.982.000 32.130.000 53.628.000
Varekostnad -27.675.000 -22.022.000 -23.892.000 -43.178.000
Lønninger -5.745.000 -4.783.000 -4.315.000 -4.658.000
Avskrivning -507.000 -690.000 -686.000 -642.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.334.000 -3.350.000 -3.493.000 -2.814.000
Driftskostnader -37.261.000 -30.845.000 -32.386.000 -51.292.000
Driftsresultat 2.303.000 138.000 -257.000 2.336.000
Finansinntekter 3.000 2.000 103.000
Finanskostnader -85.000 -77.000 -19.000 -16.000
Finans -85.000 -74.000 -17.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 -400.000 0 0
Årsresultat 1.728.000 46.000 -216.000 1.877.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 37.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 342.000 1.040.000 1.729.000 2.313.000
Sum varige driftsmidler 342.000 1.040.000 1.729.000 2.313.000
Sum finansielle anleggsmidler 198.000 367.000 542.000 0
Sum anleggsmidler 541.000 1.407.000 2.309.000 2.322.000
Varebeholdning 611.000 677.000 537.000 99.000
Kundefordringer 9.026.000 4.051.000 5.551.000 5.405.000
Andre fordringer 1.662.000 410.000 1.096.000 276.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 276.000 154.000 366.000 2.092.000
Sum omløpsmidler 17.226.000 7.797.000 8.573.000 7.939.000
Sum eiendeler 17.767.000 9.204.000 10.882.000 10.261.000
Sum opptjent egenkapital 2.227.000 1.299.000 1.653.000 1.869.000
Sum egenkapital 3.428.000 2.500.000 2.763.000 2.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 410.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.802.000 1.791.000 1.263.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 1.591.000 1.412.000 1.650.000 1.856.000
Leverandørgjeld 5.992.000 2.334.000 4.197.000 1.613.000
Betalbar skatt 86.000 0 0 555.000
Skyldig offentlige avgifter 1.230.000 374.000 267.000 1.314.000
Utbytte -800.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.637.000 794.000 743.000 1.706.000
Sum kortsiktig gjeld 12.748.000 5.292.000 6.469.000 5.535.000
Sum gjeld og egenkapital 17.767.000 9.204.000 10.882.000 10.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.478.000 2.505.000 2.104.000 2.404.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.4
Soliditet 19.3 27.2 25.4 2
Resultatgrad 5.8 0.4 -0.8 4.4
Rentedekningsgrad 27.1 1.8 -13.5 1
Gjeldsgrad 4.2 2.7 2.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 13.0 1.5 -2.3 23.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex