Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alta Båtforening
Juridisk navn:  Alta Båtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91644910
Malmveien 18 Malmveien 18 Fax:
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 992443146
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/21/1975
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
177.55%
Egenkapital  
  
24.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.795.000 1.756.000 1.694.000 1.609.000 1.614.000
Resultat: 653.000 -842.000 398.000 -334.000 399.000
Egenkapital: 3.272.000 2.619.000 3.460.000 3.062.000 3.396.000
Regnskap for  Alta Båtforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.795.000 1.756.000 1.694.000 1.609.000 1.614.000
Driftskostnader -1.074.000 -2.523.000 -1.190.000 -1.831.000 -1.065.000
Driftsresultat 722.000 -767.000 504.000 -223.000 549.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 8.000 23.000
Finanskostnader -75.000 -81.000 -114.000 -120.000 -173.000
Finans -68.000 -74.000 -105.000 -112.000 -150.000
Resultat før skatt 653.000 -842.000 398.000 -334.000 399.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 653.000 -842.000 398.000 -334.000 399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.189.000 6.189.000 6.189.000 6.187.000 6.188.000
Sum omløpsmidler 148.000 161.000 310.000 451.000 480.000
Sum eiendeler 6.337.000 6.350.000 6.499.000 6.638.000 6.668.000
Sum opptjent egenkapital 3.272.000 2.619.000 3.460.000 3.062.000 3.396.000
Sum egenkapital 3.272.000 2.619.000 3.460.000 3.062.000 3.396.000
Sum langsiktig gjeld 2.744.000 2.892.000 3.020.000 3.146.000 3.256.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 839.000 19.000 431.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 6.338.000 6.350.000 6.499.000 6.639.000 6.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 186.000 191.000 185.000 164.000 189.000
Andre inntekter 1.610.000 1.564.000 1.509.000 1.445.000 1.425.000
Driftsinntekter 1.795.000 1.756.000 1.694.000 1.609.000 1.614.000
Varekostnad 0 0 0 -4.000 0
Lønninger -331.000 -343.000 -247.000 -275.000 -229.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -743.000 -2.180.000 -943.000 -1.552.000 -836.000
Driftskostnader -1.074.000 -2.523.000 -1.190.000 -1.831.000 -1.065.000
Driftsresultat 722.000 -767.000 504.000 -223.000 549.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 8.000 23.000
Finanskostnader -75.000 -81.000 -114.000 -120.000 -173.000
Finans -68.000 -74.000 -105.000 -112.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 653.000 -842.000 398.000 -334.000 399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.187.000 4.217.000 4.217.000 4.217.000 4.217.000
Maskiner anlegg 0 1.970.000 0 1.970.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.187.000 6.187.000 6.187.000 6.187.000 6.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.189.000 6.189.000 6.189.000 6.187.000 6.188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 9.000 8.000 12.000 21.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 2.000 2.000
Kasse, bank 116.000 152.000 302.000 437.000 457.000
Sum omløpsmidler 148.000 161.000 310.000 451.000 480.000
Sum eiendeler 6.337.000 6.350.000 6.499.000 6.638.000 6.668.000
Sum opptjent egenkapital 3.272.000 2.619.000 3.460.000 3.062.000 3.396.000
Sum egenkapital 3.272.000 2.619.000 3.460.000 3.062.000 3.396.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.744.000 2.892.000 3.020.000 3.146.000 3.256.000
Leverandørgjeld 183.000 705.000 19.000 431.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 32.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 102.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 322.000 839.000 19.000 431.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 6.338.000 6.350.000 6.499.000 6.639.000 6.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -174.000 -678.000 291.000 20.000 464.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 16.3 1 30.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 16.3 1 30.1
Soliditet 51.6 41.2 53.2 46.1 50.9
Resultatgrad 40.2 -43.7 29.8 -13.9 34.0
Rentedekningsgrad 9.6 -9.5 4.4 -1.9 3.3
Gjeldsgrad 0.9 1.4 0.9 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 11.5 7.9 -3.2 8.6
Signatur
11.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex