Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Altafjord Oppdrett AS
Juridisk navn:  Altafjord Oppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93222710
Fax:
9533 Kongshus 9533 Kongshus
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 945421541
Aksjekapital: 5.200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Kada Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.02%
Resultat  
  
-161.3%
Egenkapital  
  
-12.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.844.000 8.846.000 9.039.000 10.003.000 9.516.000
Resultat: -2.778.000 4.532.000 -2.438.000 377.000 1.024.000
Egenkapital: 20.569.000 23.621.000 20.092.000 23.362.000 23.279.000
Regnskap for  Altafjord Oppdrett AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.844.000 8.846.000 9.039.000 10.003.000 9.516.000
Driftskostnader -4.726.000 -4.089.000 -4.911.000 -6.375.000 -4.948.000
Driftsresultat 4.119.000 4.758.000 4.128.000 3.628.000 4.568.000
Finansinntekter 1.876.000 4.109.000 1.774.000 3.833.000 1.441.000
Finanskostnader -8.772.000 -4.334.000 -8.341.000 -7.083.000 -4.986.000
Finans -6.896.000 -225.000 -6.567.000 -3.250.000 -3.545.000
Resultat før skatt -2.778.000 4.532.000 -2.438.000 377.000 1.024.000
Skattekostnad -274.000 -1.003.000 -831.000 -294.000 -814.000
Årsresultat -3.052.000 3.529.000 -3.270.000 83.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.376.000 16.150.000 16.261.000 17.404.000 19.464.000
Sum omløpsmidler 16.387.000 15.939.000 9.164.000 42.314.000 10.408.000
Sum eiendeler 31.763.000 32.089.000 25.425.000 59.718.000 29.872.000
Sum opptjent egenkapital 15.629.000 18.681.000 15.152.000 18.422.000 18.339.000
Sum egenkapital 20.569.000 23.621.000 20.092.000 23.362.000 23.279.000
Sum langsiktig gjeld 2.323.000 3.072.000 3.428.000 3.725.000 567.000
Sum kortsiktig gjeld 8.871.000 5.397.000 1.905.000 32.631.000 6.026.000
Sum gjeld og egenkapital 31.763.000 32.090.000 25.425.000 59.718.000 29.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.794.000 8.816.000 9.009.000 9.913.000 8.966.000
Andre inntekter 51.000 30.000 30.000 90.000 550.000
Driftsinntekter 8.844.000 8.846.000 9.039.000 10.003.000 9.516.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.033.000 -2.874.000 -3.547.000 -3.478.000 -3.118.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -95.000 -495.000 -495.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.653.000 -1.175.000 -1.269.000 -2.402.000 -1.335.000
Driftskostnader -4.726.000 -4.089.000 -4.911.000 -6.375.000 -4.948.000
Driftsresultat 4.119.000 4.758.000 4.128.000 3.628.000 4.568.000
Finansinntekter 1.876.000 4.109.000 1.774.000 3.833.000 1.441.000
Finanskostnader -8.772.000 -4.334.000 -8.341.000 -7.083.000 -4.986.000
Finans -6.896.000 -225.000 -6.567.000 -3.250.000 -3.545.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.052.000 3.529.000 -3.270.000 83.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 156.000 0 0 0 0
Fast eiendom 12.800.000 12.805.000 12.810.000 12.815.000 12.820.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 32.000 57.000 81.000 106.000
Sum varige driftsmidler 12.808.000 12.847.000 12.887.000 12.981.000 13.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.412.000 3.303.000 3.374.000 4.423.000 5.988.000
Sum anleggsmidler 15.376.000 16.150.000 16.261.000 17.404.000 19.464.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 800.000 817.000 3.000 6.000
Andre fordringer 860.000 367.000 377.000 135.000 93.000
Sum investeringer 12.589.000 3.267.000 1.477.000 20.000 60.000
Kasse, bank 2.854.000 11.504.000 6.492.000 42.156.000 10.249.000
Sum omløpsmidler 16.387.000 15.939.000 9.164.000 42.314.000 10.408.000
Sum eiendeler 31.763.000 32.089.000 25.425.000 59.718.000 29.872.000
Sum opptjent egenkapital 15.629.000 18.681.000 15.152.000 18.422.000 18.339.000
Sum egenkapital 20.569.000 23.621.000 20.092.000 23.362.000 23.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 199.000 255.000 352.000 567.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.323.000 3.072.000 3.428.000 3.725.000 567.000
Leverandørgjeld 45.000 122.000 170.000 221.000 93.000
Betalbar skatt 629.000 1.060.000 928.000 900.000 1.069.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 184.000 143.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.198.000 4.042.000 623.000 31.367.000 4.751.000
Sum kortsiktig gjeld 8.871.000 5.397.000 1.905.000 32.631.000 6.026.000
Sum gjeld og egenkapital 31.763.000 32.090.000 25.425.000 59.718.000 29.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.516.000 10.542.000 7.259.000 9.683.000 4.382.000
Likviditetsgrad 1 1.8 3 4.8 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 3 4.8 1.3 1.7
Soliditet 64.8 73.6 7 39.1 77.9
Resultatgrad 46.6 53.8 45.7 36.3 4
Rentedekningsgrad 0.5 1.1 0.5 0.5 0.9
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 1.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.9 27.6 23.2 12.5 20.1
Signatur
25.04.2012
STYRET.
Prokurister
25.04.2012
Prokura hver for seg
Kyrre Arvid Olsen
Bjørg Anne Olsen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex