Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Altus Intervention As
Juridisk navn:  Altus Intervention As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51951600
Postboks 281 Lagervegen 30 Fax: 51951601
4068 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 829046652
Aksjekapital: 22.140.000 NOK
Antall ansatte: 433
Etableringsdato: 1/24/1980
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aker kværner well service as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.69%
Resultat  
  
-34.72%
Egenkapital  
  
-13.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 708.454.000 743.311.000 638.148.000 613.521.000 709.385.000
Resultat: -94.884.000 -70.432.000 -156.793.000 -163.701.000 -96.167.000
Egenkapital: 573.922.000 663.792.000 712.214.000 596.063.000 261.750.000
Regnskap for  Altus Intervention As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 708.454.000 743.311.000 638.148.000 613.521.000 709.385.000
Driftskostnader -778.804.000 -779.079.000 -727.795.000 -715.139.000 -770.067.000
Driftsresultat -70.350.000 -35.768.000 -89.647.000 -101.619.000 -60.684.000
Finansinntekter 24.520.000 14.067.000 10.538.000 13.068.000 31.033.000
Finanskostnader -49.054.000 -48.731.000 -77.684.000 -75.151.000 -66.516.000
Finans -24.534.000 -34.664.000 -67.146.000 -62.083.000 -35.483.000
Resultat før skatt -94.884.000 -70.432.000 -156.793.000 -163.701.000 -96.167.000
Skattekostnad 5.503.000 17.261.000 0 18.218.000
Årsresultat -94.884.000 -64.929.000 -139.532.000 -163.701.000 -77.949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 997.734.000 1.036.208.000 1.074.454.000 1.082.419.000 1.086.863.000
Sum omløpsmidler 162.076.000 224.562.000 429.243.000 660.571.000 152.734.000
Sum eiendeler 1.159.810.000 1.260.770.000 1.503.697.000 1.742.990.000 1.239.597.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 573.922.000 663.792.000 712.214.000 596.063.000 261.750.000
Sum langsiktig gjeld 84.518.000 88.902.000 370.004.000 765.383.000 663.185.000
Sum kortsiktig gjeld 501.370.000 508.076.000 421.479.000 381.543.000 314.663.000
Sum gjeld og egenkapital 1.159.810.000 1.260.770.000 1.503.697.000 1.742.989.000 1.239.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 708.454.000 743.311.000 638.148.000 613.521.000 709.385.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 708.454.000 743.311.000 638.148.000 613.521.000 709.385.000
Varekostnad -163.755.000 -136.283.000 -110.963.000 -113.761.000 -120.178.000
Lønninger -408.616.000 -440.154.000 -411.026.000 -397.534.000 -426.534.000
Avskrivning -99.311.000 -87.831.000 -100.465.000 -78.013.000 -73.808.000
Nedskrivning -418.000 -433.000 -127.000 -481.000 0
Andre driftskostnader -106.704.000 -114.378.000 -105.214.000 -125.350.000 -149.547.000
Driftskostnader -778.804.000 -779.079.000 -727.795.000 -715.139.000 -770.067.000
Driftsresultat -70.350.000 -35.768.000 -89.647.000 -101.619.000 -60.684.000
Finansinntekter 24.520.000 14.067.000 10.538.000 13.068.000 31.033.000
Finanskostnader -49.054.000 -48.731.000 -77.684.000 -75.151.000 -66.516.000
Finans -24.534.000 -34.664.000 -67.146.000 -62.083.000 -35.483.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -94.884.000 -64.929.000 -139.532.000 -163.701.000 -77.949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 9.848.000 8.050.000 2.213.000 0 0
Sum Immatrielle midler 9.848.000 8.050.000 2.213.000 2.576.000 1.776.000
Fast eiendom 0 480.155.000 0 0
Maskiner anlegg 315.625.000 369.948.000 0 495.545.000 506.186.000
Driftsløsøre 58.367.000 57.054.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 373.992.000 427.002.000 480.155.000 495.545.000 506.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 613.894.000 601.156.000 592.086.000 584.298.000 578.901.000
Sum anleggsmidler 997.734.000 1.036.208.000 1.074.454.000 1.082.419.000 1.086.863.000
Varebeholdning 56.411.000 55.130.000 49.055.000 50.939.000 63.095.000
Kundefordringer 66.565.000 103.024.000 56.798.000 89.477.000 68.566.000
Andre fordringer 37.227.000 63.825.000 322.010.000 16.418.000 17.882.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 124.000 121.000 78.000 81.000
Sum omløpsmidler 162.076.000 224.562.000 429.243.000 660.571.000 152.734.000
Sum eiendeler 1.159.810.000 1.260.770.000 1.503.697.000 1.742.990.000 1.239.597.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 573.922.000 663.792.000 712.214.000 596.063.000 261.750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.211.000 43.095.000 36.795.000 32.547.000 29.417.000
Gjeld til kredittinstitutt 330.724.000 334.497.000 276.065.000 254.746.000 190.656.000
Sum langsiktig gjeld 84.518.000 88.902.000 370.004.000 765.383.000 663.185.000
Leverandørgjeld 22.151.000 36.457.000 27.510.000 35.029.000 28.301.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.766.000 30.543.000 31.545.000 36.049.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.495.000 106.356.000 87.361.000 60.223.000 59.657.000
Sum kortsiktig gjeld 501.370.000 508.076.000 421.479.000 381.543.000 314.663.000
Sum gjeld og egenkapital 1.159.810.000 1.260.770.000 1.503.697.000 1.742.989.000 1.239.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -339.294.000 -283.514.000 7.764.000 279.028.000 -161.929.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 1 1.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.9 1.6 0.3
Soliditet 49.5 52.6 47.4 34.2 21.1
Resultatgrad -9.9 -4.8 -16.6 -8.6
Rentedekningsgrad -1.4 -0.7 -1.2 -1.4 -0.9
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1.1 1.9 3.7
Total kapitalrentabilitet -4.0 -1.7 -5.3 -5.1 -2.4
Signatur
24.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex