Alvdal-Tynset Sport AS
Juridisk navn:  Alvdal-Tynset Sport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62484880
Torvgata 6 Torvgata 6 Fax: 62484895
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 829637782
Aksjekapital: 124.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 12/17/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
90.12%
Egenkapital  
  
15.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.887.000 28.838.000 28.779.000 30.352.000 31.391.000
Resultat: 2.021.000 1.063.000 41.000 1.136.000 1.368.000
Egenkapital: 7.814.000 6.739.000 5.906.000 5.883.000 5.030.000
Regnskap for  Alvdal-Tynset Sport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.887.000 28.838.000 28.779.000 30.352.000 31.391.000
Driftskostnader -27.907.000 -27.827.000 -28.764.000 -29.239.000 -30.046.000
Driftsresultat 1.981.000 1.011.000 15.000 1.113.000 1.345.000
Finansinntekter 42.000 53.000 26.000 23.000 32.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -9.000
Finans 40.000 53.000 26.000 23.000 23.000
Resultat før skatt 2.021.000 1.063.000 41.000 1.136.000 1.368.000
Skattekostnad -446.000 -230.000 -18.000 -283.000 -358.000
Årsresultat 1.575.000 833.000 23.000 853.000 1.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 346.000 430.000 557.000 755.000 479.000
Sum omløpsmidler 14.648.000 11.928.000 10.609.000 9.935.000 11.218.000
Sum eiendeler 14.994.000 12.358.000 11.166.000 10.690.000 11.697.000
Sum opptjent egenkapital 7.690.000 6.615.000 5.782.000 5.759.000 4.906.000
Sum egenkapital 7.814.000 6.739.000 5.906.000 5.883.000 5.030.000
Sum langsiktig gjeld 938.000 938.000 938.000 938.000 2.038.000
Sum kortsiktig gjeld 6.241.000 4.682.000 4.323.000 3.870.000 4.630.000
Sum gjeld og egenkapital 14.993.000 12.359.000 11.167.000 10.691.000 11.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.725.000 28.641.000 28.620.000 30.101.000 31.254.000
Andre inntekter 161.000 198.000 159.000 251.000 137.000
Driftsinntekter 29.887.000 28.838.000 28.779.000 30.352.000 31.391.000
Varekostnad -18.218.000 -17.837.000 -18.416.000 -18.285.000 -18.780.000
Lønninger -6.645.000 -6.600.000 -6.192.000 -6.502.000 -6.735.000
Avskrivning -81.000 -150.000 -216.000 -176.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.963.000 -3.240.000 -3.940.000 -4.276.000 -4.378.000
Driftskostnader -27.907.000 -27.827.000 -28.764.000 -29.239.000 -30.046.000
Driftsresultat 1.981.000 1.011.000 15.000 1.113.000 1.345.000
Finansinntekter 42.000 53.000 26.000 23.000 32.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -9.000
Finans 40.000 53.000 26.000 23.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 -500.000
Årsresultat 1.575.000 833.000 23.000 853.000 1.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 138.000 142.000 120.000 101.000 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 207.000 288.000 438.000 655.000 359.000
Sum varige driftsmidler 207.000 288.000 438.000 655.000 359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 -1.000 0 0
Sum anleggsmidler 346.000 430.000 557.000 755.000 479.000
Varebeholdning 6.349.000 6.603.000 5.974.000 5.483.000 5.353.000
Kundefordringer 233.000 309.000 769.000 474.000 289.000
Andre fordringer 14.000 8.000 241.000 1.004.000 1.182.000
Sum investeringer 372.000 372.000 152.000 0 0
Kasse, bank 7.680.000 4.636.000 3.473.000 2.974.000 4.395.000
Sum omløpsmidler 14.648.000 11.928.000 10.609.000 9.935.000 11.218.000
Sum eiendeler 14.994.000 12.358.000 11.166.000 10.690.000 11.697.000
Sum opptjent egenkapital 7.690.000 6.615.000 5.782.000 5.759.000 4.906.000
Sum egenkapital 7.814.000 6.739.000 5.906.000 5.883.000 5.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 938.000 938.000 938.000 938.000 2.038.000
Leverandørgjeld 1.274.000 792.000 1.179.000 770.000 1.187.000
Betalbar skatt 442.000 252.000 37.000 263.000 374.000
Skyldig offentlige avgifter 949.000 983.000 1.094.000 786.000 879.000
Utbytte -500.000 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.076.000 2.655.000 2.012.000 2.051.000 1.691.000
Sum kortsiktig gjeld 6.241.000 4.682.000 4.323.000 3.870.000 4.630.000
Sum gjeld og egenkapital 14.993.000 12.359.000 11.167.000 10.691.000 11.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.407.000 7.246.000 6.286.000 6.065.000 6.588.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 2.5 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3
Soliditet 52.1 54.5 52.9 5 4
Resultatgrad 6.6 3.5 0.1 3.7 4.3
Rentedekningsgrad 990.5 149.4
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.9 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.5 8.6 0.4 10.6 11.8
Signatur
28.09.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex