Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvdal Avløserlag Sa
Juridisk navn:  Alvdal Avløserlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62488380
Industriveien 23 Industriveien 23 Fax: 62488381
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Alvdal
Org.nr: 971297468
Aksjekapital: 16.000 NOK
Antall ansatte: 595
Etableringsdato: 2/2/1994 1
Foretakstype: SA
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.46%
Resultat  
  
-44.44%
Egenkapital  
  
9.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.573.000 7.464.000 7.643.000 7.504.000 7.565.000
Resultat: 30.000 54.000 42.000 -28.000 -9.000
Egenkapital: 241.000 221.000 184.000 155.000 180.000
Regnskap for  Alvdal Avløserlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.573.000 7.464.000 7.643.000 7.504.000 7.565.000
Driftskostnader -7.582.000 -7.477.000 -7.642.000 -7.575.000 -7.599.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 1.000 -71.000 -34.000
Finansinntekter 64.000 79.000 65.000 55.000 35.000
Finanskostnader -24.000 -12.000 -24.000 -12.000 -10.000
Finans 40.000 67.000 41.000 43.000 25.000
Resultat før skatt 30.000 54.000 42.000 -28.000 -9.000
Skattekostnad -10.000 -17.000 -13.000 3.000 -5.000
Årsresultat 20.000 37.000 29.000 -25.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum omløpsmidler 2.908.000 2.329.000 2.259.000 2.718.000 2.449.000
Sum eiendeler 2.908.000 2.329.000 2.259.000 2.721.000 2.449.000
Sum opptjent egenkapital 225.000 205.000 168.000 139.000 164.000
Sum egenkapital 241.000 221.000 184.000 155.000 180.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.667.000 2.108.000 2.075.000 2.567.000 2.269.000
Sum gjeld og egenkapital 2.908.000 2.329.000 2.259.000 2.722.000 2.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.281.000 7.111.000 7.358.000 7.253.000 7.301.000
Andre inntekter 291.000 352.000 285.000 251.000 264.000
Driftsinntekter 7.573.000 7.464.000 7.643.000 7.504.000 7.565.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.270.000 -7.095.000 -7.276.000 -7.176.000 -7.145.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -312.000 -382.000 -366.000 -399.000 -454.000
Driftskostnader -7.582.000 -7.477.000 -7.642.000 -7.575.000 -7.599.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 1.000 -71.000 -34.000
Finansinntekter 64.000 79.000 65.000 55.000 35.000
Finanskostnader -24.000 -12.000 -24.000 -12.000 -10.000
Finans 40.000 67.000 41.000 43.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 37.000 29.000 -25.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.570.000 1.995.000 1.891.000 2.189.000 2.090.000
Andre fordringer 54.000 65.000 49.000 114.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 269.000 319.000 416.000 255.000
Sum omløpsmidler 2.908.000 2.329.000 2.259.000 2.718.000 2.449.000
Sum eiendeler 2.908.000 2.329.000 2.259.000 2.721.000 2.449.000
Sum opptjent egenkapital 225.000 205.000 168.000 139.000 164.000
Sum egenkapital 241.000 221.000 184.000 155.000 180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.014.000 459.000 276.000 581.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 14.000 19.000 10.000 20.000
Betalbar skatt 10.000 16.000 9.000 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 809.000 752.000 876.000 981.000 832.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 829.000 866.000 896.000 995.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 2.667.000 2.108.000 2.075.000 2.567.000 2.269.000
Sum gjeld og egenkapital 2.908.000 2.329.000 2.259.000 2.722.000 2.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 241.000 221.000 184.000 151.000 180.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 8.3 9.5 8.1 5.7 7.3
Resultatgrad -0.1 -0.2 0 -0.9 -0.4
Rentedekningsgrad -0.4 -1.1 0 -5.9 -3.4
Gjeldsgrad 11.1 9.5 11.3 16.6 12.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.8 2.9 -0.6 0
Signatur
14.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex