Alwin Silba As
Juridisk navn:  Alwin Silba As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Báltto Sámmol geaidnu 7 Báltto Sámmol geaidnu 7 Fax:
9731 Karasjok 9731 Karasjok
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karasjohka Karasjok
Org.nr: 918829539
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/24/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 2talpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.81%
Resultat  
  
16.39%
Egenkapital  
  
28.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.166.000 840.000 639.000 759.000 793.000
Resultat: 213.000 183.000 21.000 155.000 353.000
Egenkapital: 743.000 577.000 434.000 417.000 298.000
Regnskap for  Alwin Silba As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.166.000 840.000 639.000 759.000 793.000
Driftskostnader -953.000 -661.000 -618.000 -603.000 -439.000
Driftsresultat 214.000 178.000 21.000 156.000 354.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 5.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 213.000 183.000 21.000 155.000 353.000
Skattekostnad -47.000 -40.000 -5.000 -36.000 -85.000
Årsresultat 166.000 143.000 16.000 119.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 349.000 295.000 279.000 248.000 174.000
Sum omløpsmidler 577.000 421.000 319.000 325.000 307.000
Sum eiendeler 926.000 716.000 598.000 573.000 481.000
Sum opptjent egenkapital 713.000 547.000 404.000 387.000 268.000
Sum egenkapital 743.000 577.000 434.000 417.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 184.000 140.000 164.000 155.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 927.000 717.000 598.000 572.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.166.000 838.000 639.000 754.000 793.000
Andre inntekter 2.000 0 5.000 0
Driftsinntekter 1.166.000 840.000 639.000 759.000 793.000
Varekostnad -180.000 -201.000 -78.000 -178.000 -122.000
Lønninger -460.000 -221.000 -258.000 -169.000 -2.000
Avskrivning -14.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -239.000 -282.000 -256.000 -315.000
Driftskostnader -953.000 -661.000 -618.000 -603.000 -439.000
Driftsresultat 214.000 178.000 21.000 156.000 354.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 5.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 166.000 143.000 16.000 119.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 61.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 289.000 295.000 279.000 248.000 174.000
Sum anleggsmidler 349.000 295.000 279.000 248.000 174.000
Varebeholdning 293.000 293.000 293.000 293.000 270.000
Kundefordringer -12.000 11.000 0 6.000
Andre fordringer 18.000 20.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 266.000 121.000 15.000 32.000 31.000
Sum omløpsmidler 577.000 421.000 319.000 325.000 307.000
Sum eiendeler 926.000 716.000 598.000 573.000 481.000
Sum opptjent egenkapital 713.000 547.000 404.000 387.000 268.000
Sum egenkapital 743.000 577.000 434.000 417.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 -26.000 31.000 4.000 20.000
Betalbar skatt 47.000 40.000 5.000 36.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 97.000 79.000 100.000 77.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 29.000 49.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 184.000 140.000 164.000 155.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 927.000 717.000 598.000 572.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 393.000 281.000 155.000 170.000 125.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.0 1.9 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.2 0.2 0.2
Soliditet 80.2 80.5 72.6 72.9 62.1
Resultatgrad 18.4 21.2 3.3 20.6 44.6
Rentedekningsgrad 214.0 1 3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 23.1 25.5 3.5 27.3 73.8
Signatur
18.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex