Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amadeus Norway AS
Juridisk navn:  Amadeus Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22967070
c/o Epicenter Edvard Storms gate 2 c/o Epicenter Edvard Storms gate 2 Fax: 22967071
0166 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937396783
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/20/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.77%
Resultat  
  
-40.86%
Egenkapital  
  
0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.182.000 71.769.000 74.857.000 75.542.000 70.841.000
Resultat: 1.825.000 3.086.000 3.211.000 2.904.000 2.864.000
Egenkapital: 6.118.000 6.100.000 6.006.000 8.187.000 6.001.000
Regnskap for  Amadeus Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.182.000 71.769.000 74.857.000 75.542.000 70.841.000
Driftskostnader -31.354.000 -68.836.000 -71.691.000 -72.504.000 -67.811.000
Driftsresultat 1.828.000 2.933.000 3.166.000 3.038.000 3.030.000
Finansinntekter 115.000 210.000 281.000 309.000 60.000
Finanskostnader -118.000 -57.000 -236.000 -443.000 -226.000
Finans -3.000 153.000 45.000 -134.000 -166.000
Resultat før skatt 1.825.000 3.086.000 3.211.000 2.904.000 2.864.000
Skattekostnad -407.000 -692.000 -752.000 -717.000 -734.000
Årsresultat 1.418.000 2.394.000 2.459.000 2.187.000 2.130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 229.000 308.000 314.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 18.916.000 27.573.000 32.335.000 29.640.000 29.970.000
Sum eiendeler 19.125.000 27.802.000 32.643.000 29.954.000 31.297.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 100.000 6.000 2.187.000 1.000
Sum egenkapital 6.118.000 6.100.000 6.006.000 8.187.000 6.001.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 173.000
Sum kortsiktig gjeld 13.007.000 21.702.000 26.637.000 21.767.000 25.123.000
Sum gjeld og egenkapital 19.125.000 27.802.000 32.643.000 29.954.000 31.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.182.000 71.769.000 74.857.000 75.542.000 70.841.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 33.182.000 71.769.000 74.857.000 75.542.000 70.841.000
Varekostnad -18.556.000 -52.813.000 -52.542.000 -54.967.000 -52.463.000
Lønninger -9.778.000 -12.164.000 -13.921.000 -12.740.000 -10.828.000
Avskrivning -49.000 -99.000 -108.000 -190.000 0
Nedskrivning 0 0 0 -196.000
Andre driftskostnader -2.971.000 -3.760.000 -5.120.000 -4.607.000 -4.324.000
Driftskostnader -31.354.000 -68.836.000 -71.691.000 -72.504.000 -67.811.000
Driftsresultat 1.828.000 2.933.000 3.166.000 3.038.000 3.030.000
Finansinntekter 115.000 210.000 281.000 309.000 60.000
Finanskostnader -118.000 -57.000 -236.000 -443.000 -226.000
Finans -3.000 153.000 45.000 -134.000 -166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 -2.300.000 0 0 0
Årsresultat 1.418.000 2.394.000 2.459.000 2.187.000 2.130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 66.000 46.000 57.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 163.000 262.000 257.000 383.000
Sum varige driftsmidler 114.000 163.000 262.000 257.000 383.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 944.000
Sum anleggsmidler 209.000 229.000 308.000 314.000 1.327.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.984.000 3.767.000 1.071.000 1.034.000 3.487.000
Andre fordringer 10.315.000 20.172.000 26.839.000 27.154.000 22.271.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.617.000 3.634.000 4.425.000 1.452.000 4.212.000
Sum omløpsmidler 18.916.000 27.573.000 32.335.000 29.640.000 29.970.000
Sum eiendeler 19.125.000 27.802.000 32.643.000 29.954.000 31.297.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 100.000 6.000 2.187.000 1.000
Sum egenkapital 6.118.000 6.100.000 6.006.000 8.187.000 6.001.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 173.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.028.000 729.000 2.780.000 2.816.000 2.872.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 173.000
Leverandørgjeld 3.629.000 153.000 739.000 140.000 142.000
Betalbar skatt 436.000 712.000 740.000 948.000 746.000
Skyldig offentlige avgifter 811.000 1.122.000 910.000 729.000 183.000
Utbytte -1.400.000 -2.300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.703.000 16.686.000 16.828.000 17.134.000 15.146.000
Sum kortsiktig gjeld 13.007.000 21.702.000 26.637.000 21.767.000 25.123.000
Sum gjeld og egenkapital 19.125.000 27.802.000 32.643.000 29.954.000 31.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.909.000 5.871.000 5.698.000 7.873.000 4.847.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.2 1.4 1.2
Soliditet 32.0 21.9 18.4 27.3 19.2
Resultatgrad 5.5 4.1 4.2 4 4.3
Rentedekningsgrad 15.5 51.5 13.4 6.9 13.4
Gjeldsgrad 2.1 3.6 4.4 2.7 4.2
Total kapitalrentabilitet 10.2 11.3 10.6 11.2 9.9
Signatur
31.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex