Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amajo AS
Juridisk navn:  Amajo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67074340
Industriveien 24 Industriveien 24 Fax: 67074341
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 951574775
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/16/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Alt Innen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.72%
Resultat  
  
12.83%
Egenkapital  
  
26.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.025.000 8.374.000 6.526.000 6.905.000 7.910.000
Resultat: 677.000 600.000 -1.618.000 87.000 692.000
Egenkapital: 2.546.000 2.018.000 1.549.000 2.819.000 2.759.000
Regnskap for  Amajo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.025.000 8.374.000 6.526.000 6.905.000 7.910.000
Driftskostnader -9.299.000 -7.716.000 -8.116.000 -6.818.000 -7.215.000
Driftsresultat 725.000 658.000 -1.591.000 87.000 695.000
Finansinntekter 61.000 17.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -109.000 -75.000 -33.000 -1.000 -3.000
Finans -48.000 -58.000 -27.000 0 -3.000
Resultat før skatt 677.000 600.000 -1.618.000 87.000 692.000
Skattekostnad -149.000 -132.000 348.000 -27.000 -178.000
Årsresultat 528.000 468.000 -1.270.000 60.000 514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 377.000 520.000 205.000 176.000
Sum omløpsmidler 4.400.000 3.531.000 2.270.000 3.578.000 3.477.000
Sum eiendeler 4.620.000 3.908.000 2.790.000 3.783.000 3.653.000
Sum opptjent egenkapital 1.746.000 1.218.000 749.000 2.019.000 1.959.000
Sum egenkapital 2.546.000 2.018.000 1.549.000 2.819.000 2.759.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.075.000 1.890.000 1.240.000 964.000 894.000
Sum gjeld og egenkapital 4.621.000 3.908.000 2.789.000 3.783.000 3.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.025.000 8.374.000 6.526.000 6.905.000 7.910.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.025.000 8.374.000 6.526.000 6.905.000 7.910.000
Varekostnad -5.136.000 -3.723.000 -3.497.000 -3.713.000 -4.520.000
Lønninger -2.411.000 -2.315.000 -2.920.000 -1.963.000 -1.730.000
Avskrivning -8.000 -34.000 -34.000 -31.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.744.000 -1.644.000 -1.665.000 -1.111.000 -947.000
Driftskostnader -9.299.000 -7.716.000 -8.116.000 -6.818.000 -7.215.000
Driftsresultat 725.000 658.000 -1.591.000 87.000 695.000
Finansinntekter 61.000 17.000 6.000 1.000 0
Finanskostnader -109.000 -75.000 -33.000 -1.000 -3.000
Finans -48.000 -58.000 -27.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 528.000 468.000 -1.270.000 60.000 514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 360.000 492.000 144.000 118.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 17.000 28.000 61.000 58.000
Sum varige driftsmidler 9.000 17.000 28.000 61.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 220.000 377.000 520.000 205.000 176.000
Varebeholdning 1.850.000 1.050.000 727.000 752.000 991.000
Kundefordringer 1.236.000 922.000 610.000 959.000 1.446.000
Andre fordringer 78.000 178.000 39.000 93.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.237.000 1.381.000 895.000 1.774.000 978.000
Sum omløpsmidler 4.400.000 3.531.000 2.270.000 3.578.000 3.477.000
Sum eiendeler 4.620.000 3.908.000 2.790.000 3.783.000 3.653.000
Sum opptjent egenkapital 1.746.000 1.218.000 749.000 2.019.000 1.959.000
Sum egenkapital 2.546.000 2.018.000 1.549.000 2.819.000 2.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 995.000 910.000 486.000 119.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 53.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 752.000 595.000 504.000 480.000 369.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 386.000 250.000 312.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 2.075.000 1.890.000 1.240.000 964.000 894.000
Sum gjeld og egenkapital 4.621.000 3.908.000 2.789.000 3.783.000 3.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.325.000 1.641.000 1.030.000 2.614.000 2.583.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.8 3.7 3.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 2.9 2.8
Soliditet 55.1 51.6 55.5 74.5 75.5
Resultatgrad 7.2 7.9 -24.4 1.3 8.8
Rentedekningsgrad 6.7 8.8 -48.2 8 231.7
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.8 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.0 17.3 -56.8 2.3 1
Signatur
07.01.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2018
PROKURA
JONSSON ANNIE MARGARETA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex