Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ambacd AS
Juridisk navn:  Ambacd AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92210826
Hartmanns Vei 19 Hartmanns Vei 19 Fax:
0284 Oslo 284 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979485956
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/17/1997
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Utvikling:
Omsetning  
  
48.89%
Resultat  
  
13.67%
Egenkapital  
  
11.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.159.000 6.823.000 10.522.000 11.101.000 9.201.000
Resultat: 5.263.000 4.630.000 4.018.000 4.448.000 3.476.000
Egenkapital: 906.000 812.000 200.000 1.767.000 4.345.000
Regnskap for  Ambacd AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.159.000 6.823.000 10.522.000 11.101.000 9.201.000
Driftskostnader -4.847.000 -2.201.000 -6.523.000 -6.646.000 -5.705.000
Driftsresultat 5.313.000 4.623.000 3.999.000 4.455.000 3.495.000
Finansinntekter -50.000 8.000 20.000 -5.000 -20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -50.000 7.000 19.000 -6.000 -20.000
Resultat før skatt 5.263.000 4.630.000 4.018.000 4.448.000 3.476.000
Skattekostnad -1.169.000 -1.017.000 -885.000 -1.026.000 -839.000
Årsresultat 4.094.000 3.612.000 3.133.000 3.422.000 2.635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 3.000 17.000 24.000
Sum omløpsmidler 7.034.000 5.231.000 6.602.000 10.055.000 7.420.000
Sum eiendeler 7.052.000 5.231.000 6.605.000 10.072.000 7.444.000
Sum opptjent egenkapital 806.000 712.000 100.000 1.667.000 4.245.000
Sum egenkapital 906.000 812.000 200.000 1.767.000 4.345.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.144.000 4.418.000 6.405.000 8.306.000 3.099.000
Sum gjeld og egenkapital 7.053.000 5.230.000 6.605.000 10.073.000 7.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.296.000 6.823.000 10.522.000 11.101.000 9.201.000
Andre inntekter 863.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.159.000 6.823.000 10.522.000 11.101.000 9.201.000
Varekostnad -2.788.000 -704.000 -3.715.000 -4.144.000 -4.029.000
Lønninger -686.000 -708.000 -456.000 -462.000 -499.000
Avskrivning -8.000 -13.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.365.000 -789.000 -2.339.000 -2.034.000 -1.169.000
Driftskostnader -4.847.000 -2.201.000 -6.523.000 -6.646.000 -5.705.000
Driftsresultat 5.313.000 4.623.000 3.999.000 4.455.000 3.495.000
Finansinntekter -50.000 8.000 20.000 -5.000 -20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -50.000 7.000 19.000 -6.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 -4.700.000 -6.000.000 -800.000
Årsresultat 4.094.000 3.612.000 3.133.000 3.422.000 2.635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 0 13.000 19.000
Sum varige driftsmidler 18.000 0 13.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 3.000 17.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 406.000 267.000 45.000 93.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 38.000 88.000 82.000 85.000 92.000
Kasse, bank 6.590.000 4.876.000 6.475.000 9.878.000 7.327.000
Sum omløpsmidler 7.034.000 5.231.000 6.602.000 10.055.000 7.420.000
Sum eiendeler 7.052.000 5.231.000 6.605.000 10.072.000 7.444.000
Sum opptjent egenkapital 806.000 712.000 100.000 1.667.000 4.245.000
Sum egenkapital 906.000 812.000 200.000 1.767.000 4.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 908.000 307.000 574.000 1.222.000 1.187.000
Betalbar skatt 1.166.000 1.014.000 884.000 1.025.000 839.000
Skyldig offentlige avgifter 200.000 0 206.000
Utbytte -4.000.000 -3.000.000 -4.700.000 -6.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 70.000 3.097.000 4.747.000 6.059.000 868.000
Sum kortsiktig gjeld 6.144.000 4.418.000 6.405.000 8.306.000 3.099.000
Sum gjeld og egenkapital 7.053.000 5.230.000 6.605.000 10.073.000 7.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 890.000 813.000 197.000 1.749.000 4.321.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1 1.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1 1.2 2.4
Soliditet 12.8 15.5 3 17.5 58.4
Resultatgrad 52.3 67.8 3 40.1 3
Rentedekningsgrad 4.623.0 3 4
Gjeldsgrad 6.8 5.4 3 4.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 74.6 88.5 60.8 44.2 46.7
Signatur
10.06.2021
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex