Ambita As
Juridisk navn:  Ambita As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24133500
Postboks 2923 Solli Dronning Mauds Gate 10 Fax: 23113931
0230 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945811714
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 77
Etableringsdato: 9/24/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.96%
Resultat  
  
-6.51%
Egenkapital  
  
7.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 400.500.000 392.800.000 371.958.000 351.163.000 319.123.000
Resultat: 16.158.000 17.283.000 23.499.000 16.426.000 22.002.000
Egenkapital: 154.062.000 143.361.000 129.916.000 116.058.000 105.278.000
Regnskap for  Ambita As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 400.500.000 392.800.000 371.958.000 351.163.000 319.123.000
Driftskostnader -383.746.000 -376.607.000 -350.173.000 -336.618.000 -298.690.000
Driftsresultat 16.752.000 16.193.000 21.785.000 14.545.000 20.432.000
Finansinntekter 553.000 1.379.000 1.811.000 1.934.000 1.591.000
Finanskostnader -1.148.000 -289.000 -97.000 -53.000 -21.000
Finans -595.000 1.090.000 1.714.000 1.881.000 1.570.000
Resultat før skatt 16.158.000 17.283.000 23.499.000 16.426.000 22.002.000
Skattekostnad -2.592.000 -3.838.000 -5.319.000 -4.146.000 -5.660.000
Årsresultat 13.566.000 13.445.000 18.180.000 12.280.000 16.343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.712.000 203.061.000 82.794.000 79.340.000 54.996.000
Sum omløpsmidler 63.688.000 40.537.000 105.161.000 93.474.000 108.991.000
Sum eiendeler 264.400.000 243.598.000 187.955.000 172.814.000 163.987.000
Sum opptjent egenkapital 148.062.000 137.361.000 123.916.000 110.058.000 99.278.000
Sum egenkapital 154.062.000 143.361.000 129.916.000 116.058.000 105.278.000
Sum langsiktig gjeld 27.333.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.005.000 100.238.000 58.040.000 56.756.000 58.710.000
Sum gjeld og egenkapital 264.400.000 243.599.000 187.956.000 172.814.000 163.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.531.000 392.534.000 371.438.000 350.959.000 319.030.000
Andre inntekter -31.000 266.000 520.000 204.000 93.000
Driftsinntekter 400.500.000 392.800.000 371.958.000 351.163.000 319.123.000
Varekostnad -249.339.000 -243.835.000 -234.550.000 -217.412.000 -187.047.000
Lønninger -76.167.000 -78.470.000 -81.336.000 -80.742.000 -71.947.000
Avskrivning -16.447.000 -16.239.000 -10.423.000 -9.856.000 -9.864.000
Nedskrivning -11.549.000 -354.000 0 0 0
Andre driftskostnader -30.244.000 -37.709.000 -23.864.000 -28.608.000 -29.832.000
Driftskostnader -383.746.000 -376.607.000 -350.173.000 -336.618.000 -298.690.000
Driftsresultat 16.752.000 16.193.000 21.785.000 14.545.000 20.432.000
Finansinntekter 553.000 1.379.000 1.811.000 1.934.000 1.591.000
Finanskostnader -1.148.000 -289.000 -97.000 -53.000 -21.000
Finans -595.000 1.090.000 1.714.000 1.881.000 1.570.000
Konsernbidrag -6.078.000 -11.678.000 0 0 0
Utbytte -2.864.000 0 -4.366.000 -1.500.000 -3.200.000
Årsresultat 13.566.000 13.445.000 18.180.000 12.280.000 16.343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.298.000 42.114.000 37.742.000 22.789.000 21.651.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 4.070.000 0 0
Driftsløsøre 3.404.000 4.412.000 0 5.314.000 5.941.000
Sum varige driftsmidler 3.404.000 4.412.000 4.070.000 5.314.000 5.941.000
Sum finansielle anleggsmidler 172.010.000 156.535.000 40.982.000 51.237.000 27.404.000
Sum anleggsmidler 200.712.000 203.061.000 82.794.000 79.340.000 54.996.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 33.905.000 28.896.000 31.776.000 34.651.000 32.439.000
Andre fordringer 6.510.000 6.515.000 7.979.000 3.593.000 8.837.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 22.567.000 3.793.000 65.406.000 55.230.000 67.716.000
Sum omløpsmidler 63.688.000 40.537.000 105.161.000 93.474.000 108.991.000
Sum eiendeler 264.400.000 243.598.000 187.955.000 172.814.000 163.987.000
Sum opptjent egenkapital 148.062.000 137.361.000 123.916.000 110.058.000 99.278.000
Sum egenkapital 154.062.000 143.361.000 129.916.000 116.058.000 105.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.764.000 39.636.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.333.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.434.000 30.508.000 20.572.000 19.959.000 20.154.000
Betalbar skatt 1.992.000 65.000 2.941.000 4.301.000 4.992.000
Skyldig offentlige avgifter 8.363.000 6.489.000 7.346.000 6.909.000 6.974.000
Utbytte -2.864.000 0 -4.366.000 -1.500.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 30.588.000 23.540.000 22.815.000 24.088.000 23.389.000
Sum kortsiktig gjeld 83.005.000 100.238.000 58.040.000 56.756.000 58.710.000
Sum gjeld og egenkapital 264.400.000 243.599.000 187.956.000 172.814.000 163.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.317.000 -59.701.000 47.121.000 36.718.000 50.281.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 1.8 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 1.8 1.6 1.9
Soliditet 58.3 58.9 69.1 67.2 64.2
Resultatgrad 4.2 4.1 5.9 4.1 6.4
Rentedekningsgrad 14.6 5 224.6 274.4 9
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.5 7.2 12.6 9.5 13.4
Signatur
07.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP HVORAV EN AV DEM MÅ VÆRE STYRETS LEDER
ELLER NESTLEDER.
Prokurister
07.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex