Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amlabukti Grendalag
Juridisk navn:  Amlabukti Grendalag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Endre Timberlid Jektestrondi 4 c/o Endre Timberlid Jektestrondi 4 Fax:
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 993803375
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/5/1996
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.67%
Resultat  
  
-103.23%
Egenkapital  
  
-2.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 42.000 72.000
Resultat: -2.000 62.000
Egenkapital: 125.000 128.000
Regnskap for  Amlabukti Grendalag
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 42.000 72.000
Driftskostnader -45.000 -11.000
Driftsresultat -2.000 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -2.000 62.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 125.000 128.000
Sum eiendeler 125.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 128.000
Sum egenkapital 125.000 128.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 125.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 12.000
Andre inntekter 32.000 61.000
Driftsinntekter 42.000 72.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000 -11.000
Driftskostnader -45.000 -11.000
Driftsresultat -2.000 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 125.000 128.000
Sum omløpsmidler 125.000 128.000
Sum eiendeler 125.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 128.000
Sum egenkapital 125.000 128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 125.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 128.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 100.0 1
Resultatgrad -4.8 86.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -1.6 48.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex