Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ams Allmennmedisinsk Senter DA
Juridisk navn:  Ams Allmennmedisinsk Senter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55108910
Søråsbrotet 9 Søråsbrotet 9 Fax: 55108911
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984106610
Aksjekapital: 881.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/3/2002 1
Foretakstype: DA
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Forretningsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.89%
Resultat  
  
27.04%
Egenkapital  
  
78.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.650.000 13.504.000 13.746.000 14.105.000 13.307.000
Resultat: 5.760.000 4.534.000 3.946.000 4.385.000 3.772.000
Egenkapital: -62.000 -287.000 881.000 726.000 358.000
Regnskap for  Ams Allmennmedisinsk Senter DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.650.000 13.504.000 13.746.000 14.105.000 13.307.000
Driftskostnader -9.876.000 -8.957.000 -9.790.000 -9.712.000 -9.528.000
Driftsresultat 5.774.000 4.547.000 3.956.000 4.392.000 3.780.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -13.000 -10.000 -8.000 -8.000
Finans -14.000 -13.000 -10.000 -8.000 -8.000
Resultat før skatt 5.760.000 4.534.000 3.946.000 4.385.000 3.772.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.760.000 4.534.000 3.946.000 4.385.000 3.772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 32.000 36.000 7.000 18.000
Sum omløpsmidler 344.000 447.000 1.260.000 1.032.000 670.000
Sum eiendeler 344.000 479.000 1.296.000 1.039.000 688.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -62.000 -287.000 881.000 726.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 407.000 766.000 415.000 313.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 479.000 1.296.000 1.039.000 687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.650.000 9.090.000 9.545.000 9.971.000 9.453.000
Andre inntekter 0 4.414.000 4.200.000 4.133.000 3.854.000
Driftsinntekter 15.650.000 13.504.000 13.746.000 14.105.000 13.307.000
Varekostnad -483.000 -357.000 -396.000 -337.000 -338.000
Lønninger -7.843.000 -7.204.000 -7.332.000 -7.468.000 -7.395.000
Avskrivning -13.000 -24.000 -25.000 -32.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.537.000 -1.372.000 -2.037.000 -1.875.000 -1.790.000
Driftskostnader -9.876.000 -8.957.000 -9.790.000 -9.712.000 -9.528.000
Driftsresultat 5.774.000 4.547.000 3.956.000 4.392.000 3.780.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -13.000 -10.000 -8.000 -8.000
Finans -14.000 -13.000 -10.000 -8.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.760.000 4.534.000 3.946.000 4.385.000 3.772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 7.000 18.000
Driftsløsøre 0 32.000 36.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 32.000 36.000 7.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 32.000 36.000 7.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 327.000 152.000 0
Andre fordringer 61.000 53.000 545.000 444.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 394.000 388.000 436.000 425.000
Sum omløpsmidler 344.000 447.000 1.260.000 1.032.000 670.000
Sum eiendeler 344.000 479.000 1.296.000 1.039.000 688.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -62.000 -287.000 881.000 726.000 358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 78.000 99.000 34.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 84.000 121.000 82.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 324.000 604.000 195.000 197.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 407.000 766.000 415.000 313.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 479.000 1.296.000 1.039.000 687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -319.000 845.000 719.000 341.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 3 3.3 2.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 3 3.3 2.1
Soliditet -59.9 6 69.9 52.1
Resultatgrad 36.9 33.7 28.8 31.1 28.4
Rentedekningsgrad 412.4 349.8 395.6 5 472.5
Gjeldsgrad -6.6 -2.7 0.5 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 1673.6 949.3 305.2 422.7 550.2
Signatur
08.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex