Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Analytics As
Juridisk navn:  Analytics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 216 Vollsveien 4A Fax:
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921160194
Aksjekapital: 273.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/26/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Heliko AS
Utvikling:
Omsetning  
  
101%
Resultat  
  
315.95%
Egenkapital  
  
122.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.244.000 3.604.000 3.959.000 636.000
Resultat: 1.557.000 -721.000 -201.000 -435.000
Egenkapital: 2.797.000 1.259.000 1.859.000 2.059.000
Regnskap for  Analytics As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.244.000 3.604.000 3.959.000 636.000
Driftskostnader -5.688.000 -4.325.000 -4.157.000 -1.071.000
Driftsresultat 1.556.000 -721.000 -198.000 -435.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans -1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 1.557.000 -721.000 -201.000 -435.000
Skattekostnad -53.000 0 0
Årsresultat 1.504.000 -721.000 -201.000 -435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4.234.000 2.105.000 2.856.000 2.579.000
Sum eiendeler 4.234.000 2.105.000 2.856.000 2.579.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 -1.357.000 -636.000 -435.000
Sum egenkapital 2.797.000 1.259.000 1.859.000 2.059.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.437.000 845.000 997.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 4.234.000 2.104.000 2.855.000 2.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.244.000 3.604.000 3.959.000 636.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 7.244.000 3.604.000 3.959.000 636.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -5.435.000 -4.102.000 -3.971.000 -1.040.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -223.000 -186.000 -31.000
Driftskostnader -5.688.000 -4.325.000 -4.157.000 -1.071.000
Driftsresultat 1.556.000 -721.000 -198.000 -435.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans -1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.504.000 -721.000 -201.000 -435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.179.000 347.000 1.349.000 494.000
Andre fordringer 12.000 12.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.042.000 1.746.000 1.507.000 2.084.000
Sum omløpsmidler 4.234.000 2.105.000 2.856.000 2.579.000
Sum eiendeler 4.234.000 2.105.000 2.856.000 2.579.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 -1.357.000 -636.000 -435.000
Sum egenkapital 2.797.000 1.259.000 1.859.000 2.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 22.000 15.000 21.000 6.000
Betalbar skatt 53.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 783.000 416.000 480.000 350.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 579.000 414.000 496.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 1.437.000 845.000 997.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 4.234.000 2.104.000 2.855.000 2.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.797.000 1.260.000 1.859.000 2.060.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.5 2.9 5
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 2.9 5
Soliditet 66.1 59.8 65.1 79.9
Resultatgrad 21.5 -20.0 -68.4
Rentedekningsgrad -721.0 -49.5
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 36.8 -34.3 -6.9 -16.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex