Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ananda Galappaththi-arachchige Legevirksomhet As
Juridisk navn:  Ananda Galappaththi-arachchige Legevirksomhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Umesh Galappaththi Nedrevegen 51 Nedrevegen 51 Fax:
6710 Raudeberg 6710 Raudeberg
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 920226418
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.97%
Resultat  
  
94.06%
Egenkapital  
  
66.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.625.000 1.161.000 942.000 1.181.000 0
Resultat: 1.242.000 640.000 702.000 498.000 0
Egenkapital: 2.386.000 1.431.000 944.000 413.000 30.000
Regnskap for  Ananda Galappaththi-arachchige Legevirksomhet As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.625.000 1.161.000 942.000 1.181.000 0
Driftskostnader -383.000 -520.000 -239.000 -684.000 0
Driftsresultat 1.242.000 641.000 702.000 498.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 1.242.000 640.000 702.000 498.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 640.000 702.000 498.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.659.000 1.586.000 1.086.000 528.000 30.000
Sum eiendeler 2.659.000 1.586.000 1.086.000 528.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 2.356.000 1.401.000 914.000 383.000 0
Sum egenkapital 2.386.000 1.431.000 944.000 413.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 155.000 142.000 114.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.659.000 1.586.000 1.086.000 527.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 270.000 0
Andre inntekter 1.625.000 1.161.000 942.000 911.000 0
Driftsinntekter 1.625.000 1.161.000 942.000 1.181.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -111.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -520.000 -239.000 -573.000 0
Driftskostnader -383.000 -520.000 -239.000 -684.000 0
Driftsresultat 1.242.000 641.000 702.000 498.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.242.000 640.000 702.000 498.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.659.000 1.586.000 1.086.000 528.000 0
Sum omløpsmidler 2.659.000 1.586.000 1.086.000 528.000 30.000
Sum eiendeler 2.659.000 1.586.000 1.086.000 528.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 2.356.000 1.401.000 914.000 383.000 0
Sum egenkapital 2.386.000 1.431.000 944.000 413.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 273.000 155.000 142.000 114.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 155.000 142.000 114.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.659.000 1.586.000 1.086.000 527.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.386.000 1.431.000 944.000 414.000 30.000
Likviditetsgrad 1 9.7 10.2 7.6 4.6
Likviditetsgrad 2 9.7 10.2 7.6 4.6 0
Soliditet 89.7 90.2 86.9 78.4 1
Resultatgrad 76.4 55.2 74.5 42.2
Rentedekningsgrad 641.0 7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 46.7 40.4 64.6 94.5 0
Signatur
02.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.07.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex