Anders Eidal Transport AS
Juridisk navn:  Anders Eidal Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32756106
Fax:
3330 Skotselv 3330 Skotselv
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 958724608
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thor Egil Stølen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.72%
Resultat  
  
-28.8%
Egenkapital  
  
3.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.103.000 2.757.000 5.804.000 3.257.000 217.000
Resultat: 136.000 191.000 -629.000 -2.298.000 -950.000
Egenkapital: 2.831.000 2.738.000 2.605.000 3.096.000 5.088.000
Regnskap for  Anders Eidal Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.103.000 2.757.000 5.804.000 3.257.000 217.000
Driftskostnader -1.928.000 -2.559.000 -6.428.000 -5.559.000 -1.174.000
Driftsresultat 175.000 197.000 -623.000 -2.303.000 -957.000
Finansinntekter 10.000 1.000 1.000 12.000 10.000
Finanskostnader -49.000 -7.000 -7.000 -7.000 -3.000
Finans -39.000 -6.000 -6.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 136.000 191.000 -629.000 -2.298.000 -950.000
Skattekostnad -43.000 -58.000 138.000 506.000 227.000
Årsresultat 93.000 133.000 -491.000 -1.792.000 -723.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.853.000 1.563.000 1.439.000 1.590.000 1.615.000
Sum omløpsmidler 1.492.000 1.514.000 2.011.000 2.655.000 3.596.000
Sum eiendeler 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.245.000 5.211.000
Sum opptjent egenkapital 2.731.000 2.638.000 2.505.000 2.996.000 4.988.000
Sum egenkapital 2.831.000 2.738.000 2.605.000 3.096.000 5.088.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 514.000 339.000 845.000 1.150.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.246.000 5.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.098.000 2.757.000 5.776.000 2.862.000 217.000
Andre inntekter 6.000 28.000 395.000 0
Driftsinntekter 2.103.000 2.757.000 5.804.000 3.257.000 217.000
Varekostnad -203.000 -185.000 -100.000 0
Lønninger -121.000 -248.000 -2.314.000 -2.680.000 -165.000
Avskrivning -202.000 -193.000 -220.000 -442.000 -494.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.605.000 -1.915.000 -3.709.000 -2.337.000 -515.000
Driftskostnader -1.928.000 -2.559.000 -6.428.000 -5.559.000 -1.174.000
Driftsresultat 175.000 197.000 -623.000 -2.303.000 -957.000
Finansinntekter 10.000 1.000 1.000 12.000 10.000
Finanskostnader -49.000 -7.000 -7.000 -7.000 -3.000
Finans -39.000 -6.000 -6.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 93.000 133.000 -491.000 -1.792.000 -723.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 566.000 610.000 668.000 529.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 995.000 662.000 506.000 727.000 1.581.000
Sum varige driftsmidler 995.000 662.000 506.000 727.000 1.581.000
Sum finansielle anleggsmidler 291.000 291.000 265.000 333.000 10.000
Sum anleggsmidler 1.853.000 1.563.000 1.439.000 1.590.000 1.615.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.266.000 1.034.000 356.000 371.000 80.000
Andre fordringer 84.000 37.000 37.000 92.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 143.000 442.000 1.618.000 2.192.000 3.336.000
Sum omløpsmidler 1.492.000 1.514.000 2.011.000 2.655.000 3.596.000
Sum eiendeler 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.245.000 5.211.000
Sum opptjent egenkapital 2.731.000 2.638.000 2.505.000 2.996.000 4.988.000
Sum egenkapital 2.831.000 2.738.000 2.605.000 3.096.000 5.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 221.000 192.000 49.000 30.000 -3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 28.000 227.000 693.000 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 119.000 570.000 427.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 514.000 339.000 845.000 1.150.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.246.000 5.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 978.000 1.175.000 1.166.000 1.505.000 3.474.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.5 2.4 2.3 29.5
Likviditetsgrad 2 2.9 4.5 2.4 2.3 29.5
Soliditet 84.6 89.0 75.5 72.9 97.7
Resultatgrad 8.3 7.1 -10.7 -70.7
Rentedekningsgrad 3.6 28.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.4 0
Total kapitalrentabilitet 5.5 6.4 -18.2
Signatur
02.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex