Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andersen Bygg Og Vedlikehold As
Juridisk navn:  Andersen Bygg Og Vedlikehold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gudolf Blakstads vei 32 Gudolf Blakstads vei 32 Fax:
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 922789509
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/20/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mk Regnskap Malgorzata Nowak
Utvikling:
Omsetning  
  
600%
Resultat  
  
-1448.15%
Egenkapital  
  
-13933.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 588.000 84.000
Resultat: -418.000 -27.000
Egenkapital: -415.000 3.000
Regnskap for  Andersen Bygg Og Vedlikehold As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 588.000 84.000
Driftskostnader -997.000 -110.000
Driftsresultat -410.000 -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -8.000 -2.000
Finans -8.000 -2.000
Resultat før skatt -418.000 -27.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -418.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 163.000
Sum omløpsmidler 107.000 66.000
Sum eiendeler 235.000 229.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -27.000
Sum egenkapital -415.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 108.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 542.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 588.000 84.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 588.000 84.000
Varekostnad -155.000 -8.000
Lønninger -464.000 -64.000
Avskrivning -35.000 -12.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -343.000 -26.000
Driftskostnader -997.000 -110.000
Driftsresultat -410.000 -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -8.000 -2.000
Finans -8.000 -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -418.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 128.000 163.000
Sum varige driftsmidler 128.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 128.000 163.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 93.000 41.000
Andre fordringer 9.000 12.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.000 13.000
Sum omløpsmidler 107.000 66.000
Sum eiendeler 235.000 229.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 -27.000
Sum egenkapital -415.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 108.000 139.000
Leverandørgjeld 26.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 9.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 472.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 542.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -435.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8
Soliditet -176.6 1.3
Resultatgrad -69.7 -29.8
Rentedekningsgrad -51.3 -12.5
Gjeldsgrad -1.6 75.7
Total kapitalrentabilitet -174.5 -10.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex