Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andersen Gartneri AS
Juridisk navn:  Andersen Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69284324
Langøyveien 7 Langøyveien 7 Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 994185691
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 94
Etableringsdato: 3/10/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.04%
Resultat  
  
-27.5%
Egenkapital  
  
10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 160.142.000 135.664.000 122.818.000 100.595.000 105.136.000
Resultat: 2.180.000 3.007.000 3.085.000 2.162.000 10.415.000
Egenkapital: 17.301.000 15.601.000 13.256.000 10.848.000 9.182.000
Regnskap for  Andersen Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 160.142.000 135.664.000 122.818.000 100.595.000 105.136.000
Driftskostnader -158.032.000 -132.397.000 -120.056.000 -98.378.000 -94.546.000
Driftsresultat 2.109.000 3.268.000 2.762.000 2.218.000 10.589.000
Finansinntekter 750.000 591.000 506.000 194.000 121.000
Finanskostnader -679.000 -852.000 -182.000 -249.000 -294.000
Finans 71.000 -261.000 324.000 -55.000 -173.000
Resultat før skatt 2.180.000 3.007.000 3.085.000 2.162.000 10.415.000
Skattekostnad -480.000 -662.000 -677.000 -496.000 -2.501.000
Årsresultat 1.700.000 2.345.000 2.408.000 1.666.000 7.915.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.100.000 8.942.000 3.972.000 2.525.000 1.863.000
Sum omløpsmidler 61.178.000 60.530.000 62.375.000 43.425.000 48.513.000
Sum eiendeler 74.278.000 69.472.000 66.347.000 45.950.000 50.376.000
Sum opptjent egenkapital 16.301.000 14.601.000 12.256.000 9.848.000 8.182.000
Sum egenkapital 17.301.000 15.601.000 13.256.000 10.848.000 9.182.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 74.000 25.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 56.867.000 53.796.000 53.065.000 35.090.000 41.193.000
Sum gjeld og egenkapital 74.278.000 69.472.000 66.347.000 45.950.000 50.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.862.000 135.378.000 122.410.000 99.863.000 104.685.000
Andre inntekter 280.000 286.000 408.000 732.000 450.000
Driftsinntekter 160.142.000 135.664.000 122.818.000 100.595.000 105.136.000
Varekostnad -61.169.000 -51.396.000 -43.321.000 -31.945.000 -32.728.000
Lønninger -29.181.000 -25.419.000 -20.933.000 -15.797.000 -16.973.000
Avskrivning -2.598.000 -1.717.000 -1.048.000 -846.000 -760.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.146.000 -53.865.000 -54.754.000 -49.790.000 -44.085.000
Driftskostnader -158.032.000 -132.397.000 -120.056.000 -98.378.000 -94.546.000
Driftsresultat 2.109.000 3.268.000 2.762.000 2.218.000 10.589.000
Finansinntekter 750.000 591.000 506.000 194.000 121.000
Finanskostnader -679.000 -852.000 -182.000 -249.000 -294.000
Finans 71.000 -261.000 324.000 -55.000 -173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000
Årsresultat 1.700.000 2.345.000 2.408.000 1.666.000 7.915.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.099.000 8.941.000 3.972.000 2.524.000 1.863.000
Sum varige driftsmidler 13.099.000 8.941.000 3.972.000 2.524.000 1.863.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.100.000 8.942.000 3.972.000 2.525.000 1.863.000
Varebeholdning 17.455.000 20.097.000 19.600.000 13.900.000 7.600.000
Kundefordringer 12.522.000 12.161.000 14.276.000 15.076.000 18.036.000
Andre fordringer 1.680.000 912.000 4.648.000 840.000 2.082.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.449.000 27.288.000 22.897.000 12.654.000 12.888.000
Sum omløpsmidler 61.178.000 60.530.000 62.375.000 43.425.000 48.513.000
Sum eiendeler 74.278.000 69.472.000 66.347.000 45.950.000 50.376.000
Sum opptjent egenkapital 16.301.000 14.601.000 12.256.000 9.848.000 8.182.000
Sum egenkapital 17.301.000 15.601.000 13.256.000 10.848.000 9.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 74.000 25.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.657.000 9.240.000 19.133.000 2.377.000 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 74.000 25.000 11.000 0
Leverandørgjeld 12.640.000 20.292.000 16.497.000 18.553.000 17.522.000
Betalbar skatt 445.000 612.000 663.000 485.000 2.544.000
Skyldig offentlige avgifter 21.090.000 17.651.000 12.415.000 10.621.000 12.086.000
Utbytte 0 0 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.035.000 6.001.000 4.357.000 3.054.000 3.042.000
Sum kortsiktig gjeld 56.867.000 53.796.000 53.065.000 35.090.000 41.193.000
Sum gjeld og egenkapital 74.278.000 69.472.000 66.347.000 45.950.000 50.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.311.000 6.734.000 9.310.000 8.335.000 7.320.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 1
Soliditet 23.3 22.5 2 23.6 18.2
Resultatgrad 1.3 2.4 2.2 2.2 10.1
Rentedekningsgrad 3.1 3.8 15.2 8.9 3
Gjeldsgrad 3.3 3.5 4 3.2 4.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 5.6 4.9 5.2 21.3
Signatur
25.03.2021
SIGNATUR
ANDERSEN MAGNE
Prokurister
25.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex