Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andersen Multivisjon AS
Juridisk navn:  Andersen Multivisjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22235182
Prestegårdsveien 27 Prestegårdsveien 27 Fax:
0851 Oslo 851 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979703406
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Pluss & Minus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.11%
Resultat  
  
30.11%
Egenkapital  
  
-4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.691.000 2.444.000 2.698.000 3.161.000 2.674.000
Resultat: 1.024.000 787.000 1.074.000 1.438.000 1.020.000
Egenkapital: 116.000 121.000 126.000 108.000 103.000
Regnskap for  Andersen Multivisjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.691.000 2.444.000 2.698.000 3.161.000 2.674.000
Driftskostnader -1.667.000 -1.658.000 -1.624.000 -1.723.000 -1.654.000
Driftsresultat 1.024.000 787.000 1.074.000 1.438.000 1.019.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 1.024.000 787.000 1.074.000 1.438.000 1.020.000
Skattekostnad -239.000 -202.000 -256.000 -334.000 -244.000
Årsresultat 785.000 585.000 819.000 1.104.000 776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 113.000 263.000 448.000 633.000
Sum omløpsmidler 1.613.000 1.217.000 1.338.000 2.255.000 1.494.000
Sum eiendeler 1.635.000 1.330.000 1.601.000 2.703.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 21.000 26.000 8.000 3.000
Sum egenkapital 116.000 121.000 126.000 108.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.208.000 1.475.000 2.590.000 2.000.000
Sum gjeld og egenkapital 1.635.000 1.329.000 1.601.000 2.704.000 2.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.691.000 2.489.000 2.653.000 3.161.000 2.674.000
Andre inntekter -45.000 45.000 0 0
Driftsinntekter 2.691.000 2.444.000 2.698.000 3.161.000 2.674.000
Varekostnad -45.000 -2.000 -2.000 -9.000 -8.000
Lønninger -1.310.000 -1.334.000 -1.292.000 -1.337.000 -1.285.000
Avskrivning -91.000 -190.000 -185.000 -185.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -132.000 -145.000 -192.000 -176.000
Driftskostnader -1.667.000 -1.658.000 -1.624.000 -1.723.000 -1.654.000
Driftsresultat 1.024.000 787.000 1.074.000 1.438.000 1.019.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -790.000 -590.000 -800.000 -1.100.000 -800.000
Årsresultat 785.000 585.000 819.000 1.104.000 776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 113.000 263.000 448.000 633.000
Sum varige driftsmidler 22.000 113.000 263.000 448.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 113.000 263.000 448.000 633.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 240.000 240.000 0 1.365.000 229.000
Andre fordringer 10.000 25.000 69.000 21.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.363.000 952.000 1.269.000 869.000 1.261.000
Sum omløpsmidler 1.613.000 1.217.000 1.338.000 2.255.000 1.494.000
Sum eiendeler 1.635.000 1.330.000 1.601.000 2.703.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 21.000 26.000 8.000 3.000
Sum egenkapital 116.000 121.000 126.000 108.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 24.000
Leverandørgjeld 57.000 21.000 10.000 12.000 0
Betalbar skatt 239.000 202.000 262.000 353.000 257.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 239.000 250.000 427.000 250.000
Utbytte -790.000 -590.000 -800.000 -1.100.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 986.000 746.000 952.000 1.799.000 1.492.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.208.000 1.475.000 2.590.000 2.000.000
Sum gjeld og egenkapital 1.635.000 1.329.000 1.601.000 2.704.000 2.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 9.000 -137.000 -335.000 -506.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7
Soliditet 7.1 9.1 7.9 4 4.8
Resultatgrad 38.1 32.2 39.8 45.5 38.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 13.1 10.0 11.7 2 19.7
Total kapitalrentabilitet 62.6 59.2 67.1 53.2 4
Signatur
31.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex