Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andersen & Baumann AS
Juridisk navn:  Andersen & Baumann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99603910
Kjørbokollen 30 Kjørbokollen 30 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981887301
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/10/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alba Regnskap ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.43%
Resultat  
  
-10.02%
Egenkapital  
  
0.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.447.000 4.108.000 4.330.000 4.978.000 4.976.000
Resultat: 1.087.000 1.208.000 1.570.000 2.047.000 2.536.000
Egenkapital: 2.602.000 2.594.000 2.595.000 1.927.000 1.949.000
Regnskap for  Andersen & Baumann AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.447.000 4.108.000 4.330.000 4.978.000 4.976.000
Driftskostnader -1.911.000 -2.718.000 -2.973.000 -2.958.000 -2.960.000
Driftsresultat 536.000 1.390.000 1.357.000 2.020.000 2.016.000
Finansinntekter 553.000 159.000 220.000 28.000 521.000
Finanskostnader -340.000 -6.000 -1.000 -1.000
Finans 553.000 -181.000 214.000 27.000 520.000
Resultat før skatt 1.087.000 1.208.000 1.570.000 2.047.000 2.536.000
Skattekostnad -119.000 -310.000 -302.000 -468.000 -490.000
Årsresultat 968.000 898.000 1.268.000 1.579.000 2.046.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.146.000 4.392.000 4.083.000 4.634.000 4.886.000
Sum eiendeler 4.146.000 4.392.000 4.083.000 4.634.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 2.502.000 2.494.000 2.495.000 1.827.000 1.849.000
Sum egenkapital 2.602.000 2.594.000 2.595.000 1.927.000 1.949.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.544.000 1.798.000 1.488.000 2.706.000 2.937.000
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 4.392.000 4.083.000 4.633.000 4.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.447.000 4.108.000 4.330.000 4.978.000 4.976.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.447.000 4.108.000 4.330.000 4.978.000 4.976.000
Varekostnad 0 0 -4.000
Lønninger -1.674.000 -2.413.000 -2.644.000 -2.594.000 -2.603.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -305.000 -329.000 -364.000 -353.000
Driftskostnader -1.911.000 -2.718.000 -2.973.000 -2.958.000 -2.960.000
Driftsresultat 536.000 1.390.000 1.357.000 2.020.000 2.016.000
Finansinntekter 553.000 159.000 220.000 28.000 521.000
Finanskostnader -340.000 -6.000 -1.000 -1.000
Finans 553.000 -181.000 214.000 27.000 520.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -960.000 -900.000 -600.000 -1.600.000 -1.800.000
Årsresultat 968.000 898.000 1.268.000 1.579.000 2.046.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 225.000 373.000 331.000 468.000 442.000
Andre fordringer 146.000 316.000 227.000 104.000 98.000
Sum investeringer 2.391.000 1.674.000 1.947.000 1.808.000 1.689.000
Kasse, bank 1.385.000 2.029.000 1.578.000 2.254.000 2.657.000
Sum omløpsmidler 4.146.000 4.392.000 4.083.000 4.634.000 4.886.000
Sum eiendeler 4.146.000 4.392.000 4.083.000 4.634.000 4.886.000
Sum opptjent egenkapital 2.502.000 2.494.000 2.495.000 1.827.000 1.849.000
Sum egenkapital 2.602.000 2.594.000 2.595.000 1.927.000 1.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 8.000 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 119.000 310.000 302.000 468.000 490.000
Skyldig offentlige avgifter 302.000 366.000 350.000 393.000 412.000
Utbytte -960.000 -900.000 -600.000 -1.600.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 153.000 215.000 234.000 245.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 1.544.000 1.798.000 1.488.000 2.706.000 2.937.000
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 4.392.000 4.083.000 4.633.000 4.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.602.000 2.594.000 2.595.000 1.928.000 1.949.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 2.7 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4 2.7 1.7 1.7
Soliditet 62.8 59.1 63.6 41.6 39.9
Resultatgrad 21.9 33.8 31.3 40.6 40.5
Rentedekningsgrad 4.1 226.2 2 2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 26.3 35.3 38.6 44.2 51.9
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex