Andersen & Bjørdal Eiendom DA
Juridisk navn:  Andersen & Bjørdal Eiendom DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91628153
Postboks 195 Industriveien 11 Fax:
3603 Kongsberg 3610 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 990905495
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.43%
Resultat  
  
-1.79%
Egenkapital  
  
6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 544.000 516.000 549.000 558.000 760.000
Resultat: 274.000 279.000 314.000 370.000 491.000
Egenkapital: 4.526.000 4.237.000 3.958.000 3.050.000 2.680.000
Regnskap for  Andersen & Bjørdal Eiendom DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 544.000 516.000 549.000 558.000 760.000
Driftskostnader -169.000 -133.000 -126.000 -189.000 -147.000
Driftsresultat 374.000 383.000 423.000 370.000 613.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -100.000 -104.000 -109.000 0 -122.000
Finans -100.000 -104.000 -109.000 0 -122.000
Resultat før skatt 274.000 279.000 314.000 370.000 491.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 274.000 279.000 314.000 370.000 491.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.139.000 7.139.000 7.139.000 7.139.000 7.139.000
Sum omløpsmidler 44.000 42.000 292.000 299.000 263.000
Sum eiendeler 7.183.000 7.181.000 7.431.000 7.438.000 7.402.000
Sum opptjent egenkapital 4.526.000 4.237.000 3.958.000 3.050.000 2.680.000
Sum egenkapital 4.526.000 4.237.000 3.958.000 3.050.000 2.680.000
Sum langsiktig gjeld 2.199.000 2.068.000 2.039.000 1.716.000 1.716.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 876.000 1.434.000 2.672.000 3.006.000
Sum gjeld og egenkapital 7.182.000 7.181.000 7.431.000 7.438.000 7.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 10.000 20.000
Andre inntekter 544.000 516.000 549.000 548.000 740.000
Driftsinntekter 544.000 516.000 549.000 558.000 760.000
Varekostnad 0 0 0 -27.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -133.000 -126.000 -162.000 -130.000
Driftskostnader -169.000 -133.000 -126.000 -189.000 -147.000
Driftsresultat 374.000 383.000 423.000 370.000 613.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -100.000 -104.000 -109.000 0 -122.000
Finans -100.000 -104.000 -109.000 0 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 274.000 279.000 314.000 370.000 491.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.125.000 7.125.000 7.125.000 7.125.000 7.125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.125.000 7.125.000 7.125.000 7.125.000 7.125.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 7.139.000 7.139.000 7.139.000 7.139.000 7.139.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 35.000 34.000 52.000 34.000
Andre fordringer 5.000 0 236.000 235.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 7.000 22.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 44.000 42.000 292.000 299.000 263.000
Sum eiendeler 7.183.000 7.181.000 7.431.000 7.438.000 7.402.000
Sum opptjent egenkapital 4.526.000 4.237.000 3.958.000 3.050.000 2.680.000
Sum egenkapital 4.526.000 4.237.000 3.958.000 3.050.000 2.680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.199.000 2.068.000 2.039.000 1.716.000 1.716.000
Leverandørgjeld 14.000 1.000 0 24.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 18.000 13.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 427.000 857.000 1.421.000 2.648.000 2.987.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 876.000 1.434.000 2.672.000 3.006.000
Sum gjeld og egenkapital 7.182.000 7.181.000 7.431.000 7.438.000 7.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -413.000 -834.000 -1.142.000 -2.373.000 -2.743.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2 0.1 0.1
Soliditet 6 5 53.3 4 36.2
Resultatgrad 68.8 74.2 7 66.3 80.7
Rentedekningsgrad 3.7 3.7 3.9 5.0
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.9 1.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.3 5.7 5 8.3
Signatur
26.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex