Andersen & Mørck As
Juridisk navn:  Andersen & Mørck As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69358500
Postboks 44 Øraveien 16 Fax:
1629 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 914370094
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 10/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.14%
Resultat  
  
14.37%
Egenkapital  
  
7.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 182.997.000 186.994.000 185.638.000 151.802.000 136.109.000
Resultat: 9.605.000 8.398.000 13.087.000 10.511.000 7.902.000
Egenkapital: 22.342.000 20.867.000 16.388.000 10.391.000 8.273.000
Regnskap for  Andersen & Mørck As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 182.997.000 186.994.000 185.638.000 151.802.000 136.109.000
Driftskostnader -173.522.000 -178.839.000 -172.704.000 -141.417.000 -128.261.000
Driftsresultat 9.476.000 8.155.000 12.934.000 10.387.000 7.848.000
Finansinntekter 270.000 352.000 272.000 213.000 152.000
Finanskostnader -140.000 -108.000 -119.000 -89.000 -97.000
Finans 130.000 244.000 153.000 124.000 55.000
Resultat før skatt 9.605.000 8.398.000 13.087.000 10.511.000 7.902.000
Skattekostnad -2.130.000 -1.919.000 -3.090.000 -2.592.000 -1.971.000
Årsresultat 7.475.000 6.479.000 9.997.000 7.919.000 5.931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.015.000 8.598.000 10.152.000 9.738.000 11.600.000
Sum omløpsmidler 47.277.000 43.675.000 51.487.000 43.359.000 43.051.000
Sum eiendeler 54.292.000 52.273.000 61.639.000 53.097.000 54.651.000
Sum opptjent egenkapital 21.842.000 20.367.000 15.888.000 9.891.000 7.773.000
Sum egenkapital 22.342.000 20.867.000 16.388.000 10.391.000 8.273.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.472.000 10.222.000 21.045.000
Sum kortsiktig gjeld 31.950.000 31.406.000 41.778.000 32.483.000 25.332.000
Sum gjeld og egenkapital 54.292.000 52.273.000 61.638.000 53.096.000 54.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.554.000 184.983.000 185.325.000 151.366.000 135.746.000
Andre inntekter 442.000 2.011.000 313.000 437.000 364.000
Driftsinntekter 182.997.000 186.994.000 185.638.000 151.802.000 136.109.000
Varekostnad -97.767.000 -99.705.000 -93.260.000 -74.432.000 -70.374.000
Lønninger -52.274.000 -53.534.000 -55.263.000 -46.205.000 -38.837.000
Avskrivning -2.327.000 -3.052.000 -2.907.000 -3.385.000 -3.779.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.154.000 -22.548.000 -21.274.000 -17.395.000 -15.271.000
Driftskostnader -173.522.000 -178.839.000 -172.704.000 -141.417.000 -128.261.000
Driftsresultat 9.476.000 8.155.000 12.934.000 10.387.000 7.848.000
Finansinntekter 270.000 352.000 272.000 213.000 152.000
Finanskostnader -140.000 -108.000 -119.000 -89.000 -97.000
Finans 130.000 244.000 153.000 124.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 -2.800.000 0
Utbytte -6.000.000 -2.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat 7.475.000 6.479.000 9.997.000 7.919.000 5.931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 750.000
Sum Immatrielle midler 477.000 428.000 687.000 737.000 750.000
Fast eiendom 0 45.000 60.000 75.000
Maskiner anlegg 3.837.000 4.787.000 6.767.000 7.240.000 6.881.000
Driftsløsøre 758.000 1.020.000 199.000 111.000 54.000
Sum varige driftsmidler 4.595.000 5.807.000 7.012.000 7.411.000 7.010.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.943.000 2.363.000 2.453.000 1.590.000 3.840.000
Sum anleggsmidler 7.015.000 8.598.000 10.152.000 9.738.000 11.600.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 22.199.000 27.301.000 31.341.000 23.443.000 18.943.000
Andre fordringer 1.078.000 511.000 454.000 -2.000 5.946.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000.000 15.864.000 19.692.000 19.918.000 18.162.000
Sum omløpsmidler 47.277.000 43.675.000 51.487.000 43.359.000 43.051.000
Sum eiendeler 54.292.000 52.273.000 61.639.000 53.097.000 54.651.000
Sum opptjent egenkapital 21.842.000 20.367.000 15.888.000 9.891.000 7.773.000
Sum egenkapital 22.342.000 20.867.000 16.388.000 10.391.000 8.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 138.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.472.000 10.222.000 21.045.000
Leverandørgjeld 11.546.000 14.811.000 18.054.000 13.153.000 10.992.000
Betalbar skatt 2.180.000 1.660.000 3.040.000 2.583.000 1.986.000
Skyldig offentlige avgifter 4.290.000 3.747.000 5.129.000 4.197.000 3.317.000
Utbytte -6.000.000 -2.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.134.000 7.188.000 11.555.000 9.550.000 7.037.000
Sum kortsiktig gjeld 31.950.000 31.406.000 41.778.000 32.483.000 25.332.000
Sum gjeld og egenkapital 54.292.000 52.273.000 61.638.000 53.096.000 54.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.327.000 12.269.000 9.709.000 10.876.000 17.719.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
Soliditet 41.2 39.9 26.6 19.6 15.1
Resultatgrad 5.2 4.4 7 6.8 5.8
Rentedekningsgrad 67.7 75.5 108.7 116.7 80.9
Gjeldsgrad 1.4 1.5 2.8 4.1 5.6
Total kapitalrentabilitet 18.0 16.3 21.4 2 14.6
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex