Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andersson & Kjærnsmo As
Juridisk navn:  Andersson & Kjærnsmo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22108610
Nedre Rommen 5 Nedre Rommen 5 Fax: 22216331
0988 Oslo 988 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942533071
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.43%
Resultat  
  
-36.32%
Egenkapital  
  
58.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.893.000 39.320.000 27.990.000 29.038.000 30.932.000
Resultat: 2.255.000 3.541.000 1.388.000 3.120.000 2.332.000
Egenkapital: 2.400.000 1.510.000 1.527.000 619.000 611.000
Regnskap for  Andersson & Kjærnsmo As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.893.000 39.320.000 27.990.000 29.038.000 30.932.000
Driftskostnader -48.601.000 -35.690.000 -26.530.000 -25.882.000 -28.523.000
Driftsresultat 2.291.000 3.630.000 1.460.000 3.157.000 2.409.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -92.000 -73.000 -37.000 -79.000
Finans -36.000 -90.000 -72.000 -36.000 -78.000
Resultat før skatt 2.255.000 3.541.000 1.388.000 3.120.000 2.332.000
Skattekostnad -499.000 -788.000 -303.000 -743.000 -570.000
Årsresultat 1.756.000 2.754.000 1.084.000 2.378.000 1.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.334.000 2.107.000 1.605.000 1.835.000 1.553.000
Sum omløpsmidler 9.068.000 6.675.000 6.039.000 5.679.000 4.454.000
Sum eiendeler 11.402.000 8.782.000 7.644.000 7.514.000 6.007.000
Sum opptjent egenkapital 1.800.000 1.210.000 1.227.000 319.000 311.000
Sum egenkapital 2.400.000 1.510.000 1.527.000 619.000 611.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 302.000 462.000 159.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 8.950.000 6.970.000 5.655.000 6.736.000 5.001.000
Sum gjeld og egenkapital 11.402.000 8.782.000 7.644.000 7.514.000 6.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.749.000 39.320.000 27.962.000 29.038.000 30.904.000
Andre inntekter 144.000 0 28.000 0 28.000
Driftsinntekter 50.893.000 39.320.000 27.990.000 29.038.000 30.932.000
Varekostnad -24.936.000 -22.508.000 -14.438.000 -14.178.000 -17.591.000
Lønninger -17.873.000 -9.682.000 -8.972.000 -8.684.000 -8.050.000
Avskrivning -668.000 -564.000 -428.000 -398.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.124.000 -2.936.000 -2.692.000 -2.622.000 -2.553.000
Driftskostnader -48.601.000 -35.690.000 -26.530.000 -25.882.000 -28.523.000
Driftsresultat 2.291.000 3.630.000 1.460.000 3.157.000 2.409.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -41.000 -92.000 -73.000 -37.000 -79.000
Finans -36.000 -90.000 -72.000 -36.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.740.000 -2.770.000 -176.000 -2.370.000 -1.760.000
Årsresultat 1.756.000 2.754.000 1.084.000 2.378.000 1.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 171.000 174.000 197.000 254.000 72.000
Driftsløsøre 168.000 190.000 212.000 234.000 258.000
Sum varige driftsmidler 2.334.000 2.107.000 1.605.000 1.835.000 1.553.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.334.000 2.107.000 1.605.000 1.835.000 1.553.000
Varebeholdning 554.000 519.000 734.000 599.000 301.000
Kundefordringer 5.698.000 3.774.000 4.686.000 4.386.000 3.617.000
Andre fordringer 706.000 15.000 241.000 350.000 262.000
Sum investeringer 0 14.000 14.000 14.000
Kasse, bank 2.110.000 2.368.000 364.000 331.000 261.000
Sum omløpsmidler 9.068.000 6.675.000 6.039.000 5.679.000 4.454.000
Sum eiendeler 11.402.000 8.782.000 7.644.000 7.514.000 6.007.000
Sum opptjent egenkapital 1.800.000 1.210.000 1.227.000 319.000 311.000
Sum egenkapital 2.400.000 1.510.000 1.527.000 619.000 611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 302.000 462.000 159.000 396.000
Gjeld til kredittinstitutt 31.000 1.287.000 14.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 302.000 462.000 159.000 396.000
Leverandørgjeld 2.572.000 730.000 1.285.000 830.000 894.000
Betalbar skatt 672.000 948.000 0 980.000 569.000
Skyldig offentlige avgifter 1.611.000 1.355.000 1.072.000 1.041.000 718.000
Utbytte -1.740.000 -2.770.000 -176.000 -2.370.000 -1.760.000
Annen kortsiktig gjeld 2.354.000 1.137.000 1.237.000 1.045.000 1.002.000
Sum kortsiktig gjeld 8.950.000 6.970.000 5.655.000 6.736.000 5.001.000
Sum gjeld og egenkapital 11.402.000 8.782.000 7.644.000 7.514.000 6.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 -295.000 384.000 -1.057.000 -547.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.1 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
Soliditet 21.0 17.2 2 8.2 10.2
Resultatgrad 4.5 9.2 5.2 10.9 7.8
Rentedekningsgrad 55.9 39.5 2 85.3 30.5
Gjeldsgrad 3.8 4.8 4 11.1 8.8
Total kapitalrentabilitet 20.1 41.4 19.1 4 40.1
Signatur
29.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex