Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andreas Erland Bygg As
Juridisk navn:  Andreas Erland Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørkeliveien 18C Bjørkeliveien 18C Fax:
4622 Kristiansand S 4622 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919968893
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.89%
Resultat  
  
-32.97%
Egenkapital  
  
9.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.730.000 2.277.000 1.824.000 191.000
Resultat: 370.000 552.000 193.000 29.000
Egenkapital: 691.000 631.000 201.000 52.000
Regnskap for  Andreas Erland Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.730.000 2.277.000 1.824.000 191.000
Driftskostnader -2.360.000 -1.725.000 -1.631.000 -162.000
Driftsresultat 370.000 552.000 193.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 370.000 552.000 193.000 29.000
Skattekostnad -60.000 -121.000 -44.000 -7.000
Årsresultat 310.000 430.000 149.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.264.000 957.000 503.000 217.000
Sum eiendeler 1.286.000 957.000 503.000 217.000
Sum opptjent egenkapital 661.000 601.000 171.000 22.000
Sum egenkapital 691.000 631.000 201.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 326.000 302.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 957.000 503.000 217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.730.000 2.277.000 1.824.000 191.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.730.000 2.277.000 1.824.000 191.000
Varekostnad -1.374.000 -1.002.000 -882.000 -86.000
Lønninger -724.000 -617.000 -628.000 -64.000
Avskrivning -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -256.000 -106.000 -121.000 -12.000
Driftskostnader -2.360.000 -1.725.000 -1.631.000 -162.000
Driftsresultat 370.000 552.000 193.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0
Årsresultat 310.000 430.000 149.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 152.000 283.000 108.000 164.000
Andre fordringer 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.112.000 673.000 395.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.264.000 957.000 503.000 217.000
Sum eiendeler 1.286.000 957.000 503.000 217.000
Sum opptjent egenkapital 661.000 601.000 171.000 22.000
Sum egenkapital 691.000 631.000 201.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld -6.000 -14.000 43.000 80.000
Betalbar skatt 81.000 121.000 45.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 167.000 124.000 102.000 20.000
Utbytte -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 94.000 112.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 326.000 302.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 957.000 503.000 217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 631.000 201.000 53.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.9 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 2.9 1.7 1.3
Soliditet 53.7 65.9 4 2
Resultatgrad 13.6 24.2 10.6 15.2
Rentedekningsgrad 370.0 5
Gjeldsgrad 0.9 0.5 1.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 28.7 57.7 38.4 13.4
Signatur
27.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex