Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andreas I Dalens Fond
Juridisk navn:  Andreas I Dalens Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55162181
v/ Tor Stokke Lyshovden 208 v/ Tor Stokke Lyshovden 208 Fax:
5148 Fyllingsdalen 5148 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977158931
Aksjekapital: 647.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/1986
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-0.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 1.000
Egenkapital: 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Regnskap for  Andreas I Dalens Fond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -14.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -14.000
Finansinntekter 9.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Resultat før skatt -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum eiendeler 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 69.000 91.000 93.000 96.000
Sum egenkapital 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 713.000 715.000 736.000 737.000 739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -14.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -14.000
Finansinntekter 9.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum omløpsmidler 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum eiendeler 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 69.000 91.000 93.000 96.000
Sum egenkapital 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 713.000 715.000 736.000 737.000 739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 713.000 714.000 736.000 737.000 739.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex