Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andreas Moen As
Juridisk navn:  Andreas Moen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Henningvegen 1221 Henningvegen 1221 Fax:
7711 Steinkjer 7711 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 916635907
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.68%
Resultat  
  
-39.71%
Egenkapital  
  
12.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.358.000 1.098.000 0 10.000 0
Resultat: 167.000 277.000 -16.000 544.000 -5.000
Egenkapital: 1.161.000 1.028.000 811.000 701.000 198.000
Regnskap for  Andreas Moen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.358.000 1.098.000 0 10.000 0
Driftskostnader -1.191.000 -821.000 -16.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat 167.000 277.000 -17.000 4.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 540.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 540.000 0
Resultat før skatt 167.000 277.000 -16.000 544.000 -5.000
Skattekostnad -34.000 -61.000 126.000 -2.000 1.000
Årsresultat 133.000 216.000 110.000 542.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 79.000 128.000 1.000 203.000
Sum omløpsmidler 1.082.000 1.085.000 655.000 740.000 0
Sum eiendeler 1.127.000 1.164.000 783.000 741.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 961.000 828.000 611.000 501.000 -2.000
Sum egenkapital 1.161.000 1.028.000 811.000 701.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -34.000 137.000 -28.000 40.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 1.165.000 783.000 741.000 203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.345.000 1.098.000 0 10.000 0
Andre inntekter 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.358.000 1.098.000 0 10.000 0
Varekostnad -909.000 -725.000 -564.000 0 0
Lønninger -15.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -96.000 -16.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -1.191.000 -821.000 -16.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat 167.000 277.000 -17.000 4.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 540.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 540.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -39.000 0
Årsresultat 133.000 216.000 110.000 542.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 67.000 128.000 1.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 0 0 200.000
Sum anleggsmidler 45.000 79.000 128.000 1.000 203.000
Varebeholdning 848.000 781.000 624.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 640.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 233.000 304.000 32.000 100.000 0
Sum omløpsmidler 1.082.000 1.085.000 655.000 740.000 0
Sum eiendeler 1.127.000 1.164.000 783.000 741.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 961.000 828.000 611.000 501.000 -2.000
Sum egenkapital 1.161.000 1.028.000 811.000 701.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 267.000 128.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -64.000 -131.000 -156.000 0 0
Utbytte 0 -39.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld -34.000 137.000 -28.000 40.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 1.165.000 783.000 741.000 203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.116.000 948.000 683.000 700.000 -5.000
Likviditetsgrad 1 -31.8 7.9 -23. 18.5 0
Likviditetsgrad 2 -6.9 2.2 -1.1 18.5 0
Soliditet 103.0 88.2 103.6 94.6 97.5
Resultatgrad 12.3 25.2 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.0 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 14.8 23.8 73.4 -2.5
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex