Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andresen & Far AS
Juridisk navn:  Andresen & Far AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90771728
Asktorvet 1 Asktorvet 1 Fax: 63834212
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 967053619
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
-10.62%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 82.171.000 79.372.000 67.159.000 59.235.000 60.931.000
Resultat: 5.259.000 5.884.000 4.855.000 3.222.000 5.287.000
Egenkapital: 5.965.000 5.946.000 4.781.000 3.172.000 4.720.000
Regnskap for  Andresen & Far AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 82.171.000 79.372.000 67.159.000 59.235.000 60.931.000
Driftskostnader -76.933.000 -73.513.000 -62.343.000 -56.053.000 -55.646.000
Driftsresultat 5.238.000 5.859.000 4.816.000 3.182.000 5.285.000
Finansinntekter 38.000 42.000 40.000 40.000 3.000
Finanskostnader -17.000 -18.000 -1.000 0 -2.000
Finans 21.000 24.000 39.000 40.000 1.000
Resultat før skatt 5.259.000 5.884.000 4.855.000 3.222.000 5.287.000
Skattekostnad -1.190.000 -1.343.000 -1.087.000 -771.000 -1.277.000
Årsresultat 4.069.000 4.541.000 3.768.000 2.451.000 4.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 351.000 618.000 385.000 356.000 527.000
Sum omløpsmidler 18.547.000 20.827.000 19.606.000 12.952.000 15.393.000
Sum eiendeler 18.898.000 21.445.000 19.991.000 13.308.000 15.920.000
Sum opptjent egenkapital 5.853.000 5.834.000 4.668.000 3.060.000 4.608.000
Sum egenkapital 5.965.000 5.946.000 4.781.000 3.172.000 4.720.000
Sum langsiktig gjeld 282.000 396.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.651.000 15.103.000 15.210.000 10.136.000 11.199.000
Sum gjeld og egenkapital 18.899.000 21.446.000 19.991.000 13.309.000 15.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.158.000 79.367.000 67.084.000 59.261.000 60.855.000
Andre inntekter 13.000 5.000 75.000 -26.000 76.000
Driftsinntekter 82.171.000 79.372.000 67.159.000 59.235.000 60.931.000
Varekostnad -54.521.000 -52.780.000 -41.961.000 -36.981.000 -35.882.000
Lønninger -18.144.000 -16.820.000 -16.633.000 -15.491.000 -16.223.000
Avskrivning -254.000 -381.000 -279.000 -162.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.014.000 -3.532.000 -3.470.000 -3.419.000 -3.341.000
Driftskostnader -76.933.000 -73.513.000 -62.343.000 -56.053.000 -55.646.000
Driftsresultat 5.238.000 5.859.000 4.816.000 3.182.000 5.285.000
Finansinntekter 38.000 42.000 40.000 40.000 3.000
Finanskostnader -17.000 -18.000 -1.000 0 -2.000
Finans 21.000 24.000 39.000 40.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.069.000 4.541.000 3.768.000 2.451.000 4.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 141.000 302.000 462.000
Maskiner anlegg 4.000 13.000 16.000 0
Driftsløsøre 350.000 613.000 230.000 37.000 63.000
Sum varige driftsmidler 350.000 617.000 384.000 355.000 526.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 351.000 618.000 385.000 356.000 527.000
Varebeholdning 76.000 76.000 86.000 111.000 117.000
Kundefordringer 11.924.000 12.545.000 15.110.000 7.731.000 13.934.000
Andre fordringer 1.104.000 555.000 536.000 315.000 213.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.443.000 7.651.000 3.874.000 4.796.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 18.547.000 20.827.000 19.606.000 12.952.000 15.393.000
Sum eiendeler 18.898.000 21.445.000 19.991.000 13.308.000 15.920.000
Sum opptjent egenkapital 5.853.000 5.834.000 4.668.000 3.060.000 4.608.000
Sum egenkapital 5.965.000 5.946.000 4.781.000 3.172.000 4.720.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 282.000 396.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.507.000 10.195.000 9.220.000 5.311.000 5.966.000
Betalbar skatt 1.190.000 1.343.000 1.087.000 771.000 1.277.000
Skyldig offentlige avgifter 3.739.000 2.804.000 3.299.000 2.659.000 2.711.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.216.000 762.000 1.604.000 1.395.000 1.245.000
Sum kortsiktig gjeld 12.651.000 15.103.000 15.210.000 10.136.000 11.199.000
Sum gjeld og egenkapital 18.899.000 21.446.000 19.991.000 13.309.000 15.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.896.000 5.724.000 4.396.000 2.816.000 4.194.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4
Soliditet 31.6 27.7 23.9 23.8 29.7
Resultatgrad 6.4 7.4 7.2 5.4 8.7
Rentedekningsgrad 308.1 325.5 4 2642.5
Gjeldsgrad 2.2 2.6 3.2 3.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 27.9 27.5 24.3 24.2 33.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
TRANUM RUNAR ANDERSEN
TRANUM NINA GRANLI
Prokurister
26.02.2016
Prokura hver for seg
Wathne Bernt
Tranum Nina Granli
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex