Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andvik Maskin AS
Juridisk navn:  Andvik Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95888447
Lofstadveien 58 Lofstadveien 58 Fax:
3176 Undrumsdal 3176 Undrumsdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 891351682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.62%
Resultat  
  
98.04%
Egenkapital  
  
-2.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.010.000 5.246.000 8.091.000 7.534.000 7.441.000
Resultat: -18.000 -917.000 307.000 -1.100.000 -10.000
Egenkapital: -803.000 -785.000 132.000 -175.000 762.000
Regnskap for  Andvik Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.010.000 5.246.000 8.091.000 7.534.000 7.441.000
Driftskostnader -2.956.000 -6.104.000 -7.701.000 -8.542.000 -7.368.000
Driftsresultat 54.000 -859.000 391.000 -1.008.000 73.000
Finansinntekter 18.000 22.000 26.000 23.000 15.000
Finanskostnader -90.000 -81.000 -110.000 -115.000 -98.000
Finans -72.000 -59.000 -84.000 -92.000 -83.000
Resultat før skatt -18.000 -917.000 307.000 -1.100.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 163.000 9.000
Årsresultat -18.000 -917.000 307.000 -937.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 297.000 552.000 768.000 566.000 785.000
Sum omløpsmidler 253.000 804.000 1.273.000 3.890.000 4.182.000
Sum eiendeler 550.000 1.356.000 2.041.000 4.456.000 4.967.000
Sum opptjent egenkapital -903.000 -885.000 32.000 -275.000 662.000
Sum egenkapital -803.000 -785.000 132.000 -175.000 762.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 279.000 426.000 570.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 1.863.000 1.484.000 4.060.000 3.784.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 1.357.000 2.042.000 4.455.000 4.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.893.000 5.246.000 7.844.000 7.042.000 7.234.000
Andre inntekter 117.000 0 248.000 491.000 207.000
Driftsinntekter 3.010.000 5.246.000 8.091.000 7.534.000 7.441.000
Varekostnad -182.000 -1.490.000 -2.340.000 -2.508.000 -1.982.000
Lønninger -795.000 -1.960.000 -1.660.000 -1.873.000 -1.694.000
Avskrivning -149.000 -234.000 -196.000 -206.000 -189.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.830.000 -2.420.000 -3.505.000 -3.955.000 -3.503.000
Driftskostnader -2.956.000 -6.104.000 -7.701.000 -8.542.000 -7.368.000
Driftsresultat 54.000 -859.000 391.000 -1.008.000 73.000
Finansinntekter 18.000 22.000 26.000 23.000 15.000
Finanskostnader -90.000 -81.000 -110.000 -115.000 -98.000
Finans -72.000 -59.000 -84.000 -92.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -917.000 307.000 -937.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 297.000 477.000 603.000 292.000 360.000
Driftsløsøre 67.000 129.000 191.000 254.000
Sum varige driftsmidler 297.000 544.000 732.000 484.000 614.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 36.000 82.000 172.000
Sum anleggsmidler 297.000 552.000 768.000 566.000 785.000
Varebeholdning 44.000 299.000 341.000 481.000
Kundefordringer 201.000 664.000 679.000 2.308.000 2.833.000
Andre fordringer 25.000 24.000 143.000 788.000 819.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 73.000 152.000 452.000 49.000
Sum omløpsmidler 253.000 804.000 1.273.000 3.890.000 4.182.000
Sum eiendeler 550.000 1.356.000 2.041.000 4.456.000 4.967.000
Sum opptjent egenkapital -903.000 -885.000 32.000 -275.000 662.000
Sum egenkapital -803.000 -785.000 132.000 -175.000 762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 163.000
Gjeld til kredittinstitutt 396.000 385.000 0 0 424.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 279.000 426.000 570.000 421.000
Leverandørgjeld 293.000 450.000 965.000 2.948.000 2.646.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 458.000 338.000 454.000 412.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 453.000 570.000 180.000 657.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 1.863.000 1.484.000 4.060.000 3.784.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 1.357.000 2.042.000 4.455.000 4.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -941.000 -1.059.000 -211.000 -170.000 398.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.7 0.9 1
Soliditet -145.7 -57.8 6.5 -3.9 15.3
Resultatgrad 1.8 -16.4 4.8 -13.4 1
Rentedekningsgrad 0.6 -10.6 3.6 -8.8 0.7
Gjeldsgrad -1.7 -2.7 14.5 -26.5 5.5
Total kapitalrentabilitet 13.1 -61.7 20.4 -22.1 1.8
Signatur
10.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.12.2020
Daglig leder alene.
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex