Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anepane AS
Juridisk navn:  Anepane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47411414
Danmarks Gate 36 Danmarks Gate 36 Fax:
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990128618
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandum Invest & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
90.26%
Resultat  
  
282.58%
Egenkapital  
  
24.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.091.000 1.099.000 3.350.000 2.432.000 3.168.000
Resultat: 723.000 -396.000 1.168.000 434.000 1.212.000
Egenkapital: 3.248.000 2.608.000 3.504.000 2.588.000 2.253.000
Regnskap for  Anepane AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.091.000 1.099.000 3.350.000 2.432.000 3.168.000
Driftskostnader -1.389.000 -1.505.000 -2.183.000 -1.985.000 -1.926.000
Driftsresultat 701.000 -406.000 1.166.000 447.000 1.242.000
Finansinntekter 53.000 30.000 22.000 7.000 2.000
Finanskostnader -31.000 -20.000 -21.000 -20.000 -32.000
Finans 22.000 10.000 1.000 -13.000 -30.000
Resultat før skatt 723.000 -396.000 1.168.000 434.000 1.212.000
Skattekostnad -63.000 -252.000 -100.000 -291.000
Årsresultat 660.000 -396.000 916.000 334.000 921.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.269.000 2.266.000 2.258.000 2.271.000 1.894.000
Sum omløpsmidler 1.593.000 1.411.000 2.016.000 1.022.000 1.703.000
Sum eiendeler 3.862.000 3.677.000 4.274.000 3.293.000 3.597.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 2.578.000 3.474.000 2.558.000 2.223.000
Sum egenkapital 3.248.000 2.608.000 3.504.000 2.588.000 2.253.000
Sum langsiktig gjeld 320.000 365.000 258.000 295.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 703.000 513.000 410.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 3.862.000 3.676.000 4.275.000 3.293.000 3.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.989.000 860.000 2.889.000 2.181.000 2.926.000
Andre inntekter 102.000 239.000 461.000 251.000 242.000
Driftsinntekter 2.091.000 1.099.000 3.350.000 2.432.000 3.168.000
Varekostnad -120.000 -83.000 -121.000 -184.000 -277.000
Lønninger -989.000 -1.020.000 -1.485.000 -1.315.000 -1.285.000
Avskrivning -69.000 -69.000 -69.000 -87.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -333.000 -508.000 -399.000 -352.000
Driftskostnader -1.389.000 -1.505.000 -2.183.000 -1.985.000 -1.926.000
Driftsresultat 701.000 -406.000 1.166.000 447.000 1.242.000
Finansinntekter 53.000 30.000 22.000 7.000 2.000
Finanskostnader -31.000 -20.000 -21.000 -20.000 -32.000
Finans 22.000 10.000 1.000 -13.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -20.000 -500.000 0 0 -500.000
Årsresultat 660.000 -396.000 916.000 334.000 921.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.845.000 1.845.000 1.845.000 1.845.000 1.845.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 208.000 278.000 347.000 49.000
Sum varige driftsmidler 1.984.000 2.053.000 2.123.000 2.192.000 1.894.000
Sum finansielle anleggsmidler 285.000 213.000 136.000 79.000 0
Sum anleggsmidler 2.269.000 2.266.000 2.258.000 2.271.000 1.894.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 60.000 16.000 126.000 48.000 254.000
Andre fordringer 208.000 612.000 314.000 106.000 490.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.326.000 783.000 1.577.000 869.000 959.000
Sum omløpsmidler 1.593.000 1.411.000 2.016.000 1.022.000 1.703.000
Sum eiendeler 3.862.000 3.677.000 4.274.000 3.293.000 3.597.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 2.578.000 3.474.000 2.558.000 2.223.000
Sum egenkapital 3.248.000 2.608.000 3.504.000 2.588.000 2.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 320.000 365.000 258.000 295.000 331.000
Leverandørgjeld 41.000 1.000 11.000 10.000 0
Betalbar skatt 63.000 252.000 100.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 98.000 108.000 108.000 96.000
Utbytte -20.000 -500.000 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 101.000 104.000 142.000 193.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 703.000 513.000 410.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 3.862.000 3.676.000 4.275.000 3.293.000 3.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.299.000 708.000 1.503.000 612.000 691.000
Likviditetsgrad 1 5.4 2.0 3.9 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 5.4 2.0 3.9 2.5 1.7
Soliditet 84.1 70.9 8 78.6 62.7
Resultatgrad 33.5 -36.9 34.8 18.4 39.2
Rentedekningsgrad 22.6 -20.3 55.5 22.4 38.8
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 19.5 -10.2 27.8 13.8 34.6
Signatur
01.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex