Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anette Bessesen As
Juridisk navn:  Anette Bessesen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55166400
REMA 1000 KNUDSENKVARTALET Hjalmar Brantings vei 2A REMA 1000 KNUDSENKVARTALET Hjalmar Brantings vei 2A Fax:
5143 Fyllingsdalen 5143 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917971269
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/30/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.52%
Resultat  
  
-123.42%
Egenkapital  
  
-65.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.555.000 51.216.000 46.097.000 0
Resultat: -248.000 -111.000 8.000 -7.000
Egenkapital: 142.000 414.000 501.000 25.000
Regnskap for  Anette Bessesen As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.555.000 51.216.000 46.097.000 0
Driftskostnader -54.818.000 -51.334.000 -46.105.000 -7.000
Driftsresultat -262.000 -119.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 15.000 8.000 18.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 15.000 7.000 17.000 0
Resultat før skatt -248.000 -111.000 8.000 -7.000
Skattekostnad -24.000 24.000 -2.000 2.000
Årsresultat -272.000 -87.000 6.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 212.000 18.000 2.000
Sum omløpsmidler 5.274.000 4.741.000 5.376.000 23.000
Sum eiendeler 5.499.000 4.953.000 5.394.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -358.000 -86.000 1.000 -5.000
Sum egenkapital 142.000 414.000 501.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.357.000 4.539.000 4.893.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.499.000 4.953.000 5.394.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.499.000 50.148.000 46.045.000 0
Andre inntekter 2.056.000 1.067.000 52.000 0
Driftsinntekter 54.555.000 51.216.000 46.097.000 0
Varekostnad -45.064.000 -42.565.000 -38.719.000 0
Lønninger -4.202.000 -3.684.000 -2.974.000 0
Avskrivning -44.000 -19.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.508.000 -5.066.000 -4.409.000 -7.000
Driftskostnader -54.818.000 -51.334.000 -46.105.000 -7.000
Driftsresultat -262.000 -119.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 15.000 8.000 18.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 15.000 7.000 17.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -272.000 -87.000 6.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 24.000 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 225.000 188.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 225.000 188.000 18.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 212.000 18.000 2.000
Varebeholdning 3.061.000 2.947.000 2.803.000 0
Kundefordringer 192.000 281.000 230.000 0
Andre fordringer 283.000 94.000 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.739.000 1.419.000 2.311.000 23.000
Sum omløpsmidler 5.274.000 4.741.000 5.376.000 23.000
Sum eiendeler 5.499.000 4.953.000 5.394.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -358.000 -86.000 1.000 -5.000
Sum egenkapital 142.000 414.000 501.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.041.000 3.455.000 4.015.000 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 403.000 276.000 221.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 913.000 809.000 657.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.357.000 4.539.000 4.893.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.499.000 4.953.000 5.394.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -83.000 202.000 483.000 23.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0
Soliditet 2.6 8.4 9.3 1
Resultatgrad -0.5 -0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 37.7 1 9.8 0
Total kapitalrentabilitet -4.5 -2.2 0.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex