Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anfreca AS
Juridisk navn:  Anfreca AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkestuveien 9A Bekkestuveien 9A Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 881404532
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/23/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delta Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.72%
Resultat  
  
80.58%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 768.000 755.000 646.000 665.000 776.000
Resultat: -27.000 -139.000 -107.000 -158.000 -171.000
Egenkapital: 1.766.000 1.792.000 1.870.000 2.038.000 2.196.000
Regnskap for  Anfreca AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 768.000 755.000 646.000 665.000 776.000
Driftskostnader -798.000 -898.000 -784.000 -833.000 -912.000
Driftsresultat -30.000 -144.000 -139.000 -167.000 -135.000
Finansinntekter 5.000 5.000 32.000 9.000 39.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -75.000
Finans 3.000 5.000 32.000 9.000 -36.000
Resultat før skatt -27.000 -139.000 -107.000 -158.000 -171.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -139.000 -107.000 -158.000 -171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.703.000 1.660.000 1.660.000 874.000 799.000
Sum omløpsmidler 287.000 299.000 336.000 921.000 3.100.000
Sum eiendeler 2.990.000 1.959.000 1.996.000 1.795.000 3.899.000
Sum opptjent egenkapital 1.666.000 1.692.000 1.770.000 1.938.000 2.096.000
Sum egenkapital 1.766.000 1.792.000 1.870.000 2.038.000 2.196.000
Sum langsiktig gjeld 1.071.000 0 0 -356.000 1.575.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 167.000 126.000 113.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 2.990.000 1.959.000 1.996.000 1.795.000 3.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 768.000 755.000 646.000 665.000 788.000
Andre inntekter 0 0 0 -12.000
Driftsinntekter 768.000 755.000 646.000 665.000 776.000
Varekostnad 0 0 0 -9.000
Lønninger -641.000 -701.000 -673.000 -675.000 -652.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -197.000 -111.000 -158.000 -251.000
Driftskostnader -798.000 -898.000 -784.000 -833.000 -912.000
Driftsresultat -30.000 -144.000 -139.000 -167.000 -135.000
Finansinntekter 5.000 5.000 32.000 9.000 39.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -75.000
Finans 3.000 5.000 32.000 9.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -61.000 0 0
Årsresultat -27.000 -139.000 -107.000 -158.000 -171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.703.000 1.660.000 1.660.000 874.000 799.000
Sum anleggsmidler 2.703.000 1.660.000 1.660.000 874.000 799.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 103.000 0 54.000 50.000
Andre fordringer 2.000 0 21.000 9.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 196.000 315.000 858.000 3.046.000
Sum omløpsmidler 287.000 299.000 336.000 921.000 3.100.000
Sum eiendeler 2.990.000 1.959.000 1.996.000 1.795.000 3.899.000
Sum opptjent egenkapital 1.666.000 1.692.000 1.770.000 1.938.000 2.096.000
Sum egenkapital 1.766.000 1.792.000 1.870.000 2.038.000 2.196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.071.000 0 0 -356.000 1.575.000
Leverandørgjeld 4.000 7.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 106.000 72.000 67.000 84.000
Utbytte 0 -61.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 57.000 46.000 43.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 167.000 126.000 113.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 2.990.000 1.959.000 1.996.000 1.795.000 3.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 132.000 210.000 808.000 2.972.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 2.7 8.2 24.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 2.7 8.2 24.2
Soliditet 59.1 91.5 93.7 113.5 56.3
Resultatgrad -3.9 -19.1 -21.5 -25.1 -17.4
Rentedekningsgrad -15.0 -1.8
Gjeldsgrad 0.7 0.1 0.1 -0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.8 -7.1 -5.4 -8.8 -2.5
Signatur
19.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.06.2020
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex