Angel Detalj AS
Juridisk navn:  Angel Detalj AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78409700
Postboks 220 Sjøgata 6-9 Fax:
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 990477159
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/25/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
10.15%
Resultat  
  
43.95%
Egenkapital  
  
64.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.803.000 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000
Resultat: 547.000 380.000 256.000 171.000 -59.000
Egenkapital: 1.091.000 665.000 372.000 176.000 45.000
Regnskap for  Angel Detalj AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.803.000 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000
Driftskostnader -6.196.000 -5.726.000 -5.331.000 -5.655.000 -5.750.000
Driftsresultat 607.000 449.000 336.000 227.000 17.000
Finansinntekter 0 2.000 0 4.000 2.000
Finanskostnader -61.000 -71.000 -81.000 -60.000 -77.000
Finans -61.000 -69.000 -81.000 -56.000 -75.000
Resultat før skatt 547.000 380.000 256.000 171.000 -59.000
Skattekostnad -120.000 -87.000 -60.000 -40.000 -6.000
Årsresultat 427.000 293.000 196.000 131.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 47.000 70.000 99.000 113.000
Sum omløpsmidler 2.222.000 1.990.000 1.710.000 1.624.000 1.655.000
Sum eiendeler 2.279.000 2.037.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000
Sum opptjent egenkapital 691.000 265.000 -28.000 -224.000 -355.000
Sum egenkapital 1.091.000 665.000 372.000 176.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 174.000 224.000 274.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 1.171.000 1.199.000 1.184.000 1.273.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 2.279.000 2.038.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.803.000 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.803.000 6.176.000 5.667.000 5.882.000 5.767.000
Varekostnad -3.381.000 -3.137.000 -2.921.000 -3.114.000 -3.064.000
Lønninger -1.746.000 -1.593.000 -1.390.000 -1.507.000 -1.726.000
Avskrivning -24.000 -23.000 -24.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.045.000 -973.000 -996.000 -1.006.000 -932.000
Driftskostnader -6.196.000 -5.726.000 -5.331.000 -5.655.000 -5.750.000
Driftsresultat 607.000 449.000 336.000 227.000 17.000
Finansinntekter 0 2.000 0 4.000 2.000
Finanskostnader -61.000 -71.000 -81.000 -60.000 -77.000
Finans -61.000 -69.000 -81.000 -56.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 427.000 293.000 196.000 131.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 43.000 66.000 90.000 109.000
Sum varige driftsmidler 53.000 43.000 66.000 90.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 9.000 4.000
Sum anleggsmidler 57.000 47.000 70.000 99.000 113.000
Varebeholdning 2.106.000 1.838.000 1.581.000 1.503.000 1.481.000
Kundefordringer 8.000 0 13.000 33.000 18.000
Andre fordringer 52.000 50.000 49.000 23.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 102.000 67.000 65.000 119.000
Sum omløpsmidler 2.222.000 1.990.000 1.710.000 1.624.000 1.655.000
Sum eiendeler 2.279.000 2.037.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000
Sum opptjent egenkapital 691.000 265.000 -28.000 -224.000 -355.000
Sum egenkapital 1.091.000 665.000 372.000 176.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 255.000 212.000 184.000 237.000 261.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 174.000 224.000 274.000 324.000
Leverandørgjeld 183.000 256.000 359.000 492.000 508.000
Betalbar skatt 120.000 87.000 60.000 40.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 437.000 359.000 297.000 375.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 207.000 221.000 207.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 1.171.000 1.199.000 1.184.000 1.273.000 1.399.000
Sum gjeld og egenkapital 2.279.000 2.038.000 1.780.000 1.723.000 1.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.051.000 791.000 526.000 351.000 256.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 47.9 32.6 20.9 10.2 2.5
Resultatgrad 8.9 7.3 5.9 3.9 0.3
Rentedekningsgrad 1 6.3 4.1 3.8 0.2
Gjeldsgrad 1.1 2.1 3.8 8.8 38.3
Total kapitalrentabilitet 26.6 22.1 18.9 13.4 1.1
Signatur
23.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex