Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Animal Consulting AS
Juridisk navn:  Animal Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ringeriksveien 849 Ringeriksveien 849 Fax:
3330 Skotselv 3330 Skotselv
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 991955712
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/9/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aj Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.24%
Resultat  
  
75.76%
Egenkapital  
  
6.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.011.000 885.000 1.083.000 890.000 916.000
Resultat: 58.000 33.000 72.000 25.000 33.000
Egenkapital: 804.000 758.000 732.000 676.000 657.000
Regnskap for  Animal Consulting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.011.000 885.000 1.083.000 890.000 916.000
Driftskostnader -945.000 -841.000 -1.006.000 -862.000 -880.000
Driftsresultat 66.000 44.000 77.000 29.000 35.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -12.000 -7.000 -5.000 -4.000
Finans -8.000 -11.000 -6.000 -4.000 -3.000
Resultat før skatt 58.000 33.000 72.000 25.000 33.000
Skattekostnad -11.000 -6.000 -16.000 -6.000 -8.000
Årsresultat 47.000 26.000 55.000 19.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 52.000 61.000 72.000 82.000
Sum omløpsmidler 980.000 993.000 850.000 754.000 763.000
Sum eiendeler 1.046.000 1.045.000 911.000 826.000 845.000
Sum opptjent egenkapital 704.000 657.000 631.000 576.000 557.000
Sum egenkapital 804.000 758.000 732.000 676.000 657.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 242.000 288.000 179.000 149.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 1.045.000 910.000 825.000 844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 943.000 885.000 1.083.000 890.000 916.000
Andre inntekter 68.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.011.000 885.000 1.083.000 890.000 916.000
Varekostnad 0 0 0 -5.000 -352.000
Lønninger -646.000 -421.000 -482.000 -471.000 -3.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -11.000 -15.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -411.000 -513.000 -371.000 -511.000
Driftskostnader -945.000 -841.000 -1.006.000 -862.000 -880.000
Driftsresultat 66.000 44.000 77.000 29.000 35.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -12.000 -7.000 -5.000 -4.000
Finans -8.000 -11.000 -6.000 -4.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 26.000 55.000 19.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 52.000 61.000 72.000 82.000
Sum varige driftsmidler 66.000 52.000 61.000 72.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 52.000 61.000 72.000 82.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 81.000 83.000 76.000 74.000
Andre fordringer 326.000 462.000 425.000 400.000 331.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 450.000 342.000 278.000 359.000
Sum omløpsmidler 980.000 993.000 850.000 754.000 763.000
Sum eiendeler 1.046.000 1.045.000 911.000 826.000 845.000
Sum opptjent egenkapital 704.000 657.000 631.000 576.000 557.000
Sum egenkapital 804.000 758.000 732.000 676.000 657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 56.000 52.000 19.000 52.000
Betalbar skatt 11.000 6.000 16.000 6.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 100.000 44.000 38.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 125.000 67.000 86.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000 288.000 179.000 149.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 1.045.000 910.000 825.000 844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 738.000 705.000 671.000 605.000 576.000
Likviditetsgrad 1 4 3.4 4.7 5.1 4.1
Likviditetsgrad 2 4 3.4 4.7 5.1 4.1
Soliditet 76.9 72.5 80.4 81.9 77.8
Resultatgrad 6.5 5 7.1 3.3 3.8
Rentedekningsgrad 7.3 3.7 1 5.8 9.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.4 4.3 8.6 3.6 4.3
Signatur
22.02.2017
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex