Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anlegg-Og Miljøservice As
Juridisk navn:  Anlegg-Og Miljøservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33487100
Skolmar 35 Skolmar 35 Fax: 33487101
3232 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 985977968
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/18/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.3%
Resultat  
  
-38.66%
Egenkapital  
  
13.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.641.000 31.384.000 33.001.000 37.780.000 23.398.000
Resultat: 265.000 432.000 243.000 -456.000 25.000
Egenkapital: 2.233.000 1.968.000 1.536.000 1.293.000 1.749.000
Regnskap for  Anlegg-Og Miljøservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.641.000 31.384.000 33.001.000 37.780.000 23.398.000
Driftskostnader -25.204.000 -30.691.000 -32.531.000 -37.964.000 -23.148.000
Driftsresultat 437.000 692.000 470.000 -184.000 251.000
Finansinntekter 4.000 3.000 7.000 34.000 32.000
Finanskostnader -177.000 -262.000 -234.000 -306.000 -258.000
Finans -173.000 -259.000 -227.000 -272.000 -226.000
Resultat før skatt 265.000 432.000 243.000 -456.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 432.000 243.000 -456.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 493.000 601.000 531.000 629.000
Sum omløpsmidler 8.077.000 10.123.000 12.717.000 11.329.000 11.546.000
Sum eiendeler 8.510.000 10.616.000 13.318.000 11.860.000 12.175.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 868.000 436.000 193.000 649.000
Sum egenkapital 2.233.000 1.968.000 1.536.000 1.293.000 1.749.000
Sum langsiktig gjeld 2.779.000 3.108.000 3.640.000 4.127.000 4.479.000
Sum kortsiktig gjeld 3.498.000 5.539.000 8.143.000 6.440.000 5.946.000
Sum gjeld og egenkapital 8.510.000 10.615.000 13.319.000 11.860.000 12.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.595.000 31.342.000 32.979.000 37.777.000 22.903.000
Andre inntekter 46.000 42.000 22.000 3.000 496.000
Driftsinntekter 25.641.000 31.384.000 33.001.000 37.780.000 23.398.000
Varekostnad -13.873.000 -20.049.000 -22.931.000 -27.622.000 -13.461.000
Lønninger -6.808.000 -6.782.000 -6.051.000 -6.607.000 -5.993.000
Avskrivning -112.000 -114.000 -86.000 -88.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.411.000 -3.746.000 -3.463.000 -3.647.000 -3.604.000
Driftskostnader -25.204.000 -30.691.000 -32.531.000 -37.964.000 -23.148.000
Driftsresultat 437.000 692.000 470.000 -184.000 251.000
Finansinntekter 4.000 3.000 7.000 34.000 32.000
Finanskostnader -177.000 -262.000 -234.000 -306.000 -258.000
Finans -173.000 -259.000 -227.000 -272.000 -226.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 432.000 243.000 -456.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.000 57.000 93.000 128.000 164.000
Maskiner anlegg 65.000 86.000 128.000 42.000 69.000
Driftsløsøre 90.000 106.000 135.000 116.000 151.000
Sum varige driftsmidler 188.000 248.000 356.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 245.000 245.000 245.000 0 0
Sum anleggsmidler 433.000 493.000 601.000 531.000 629.000
Varebeholdning 5.622.000 4.936.000 6.170.000 6.501.000 7.063.000
Kundefordringer 1.892.000 3.812.000 5.653.000 3.951.000 2.973.000
Andre fordringer 121.000 879.000 687.000 662.000 1.142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 496.000 207.000 190.000 344.000
Sum omløpsmidler 8.077.000 10.123.000 12.717.000 11.329.000 11.546.000
Sum eiendeler 8.510.000 10.616.000 13.318.000 11.860.000 12.175.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 868.000 436.000 193.000 649.000
Sum egenkapital 2.233.000 1.968.000 1.536.000 1.293.000 1.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 182.000 182.000 493.000 326.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 2.779.000 3.108.000 3.640.000 4.127.000 4.479.000
Leverandørgjeld 1.663.000 2.866.000 5.365.000 4.110.000 4.072.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 550.000 930.000 724.000 975.000 825.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.103.000 1.561.000 1.562.000 1.030.000 914.000
Sum kortsiktig gjeld 3.498.000 5.539.000 8.143.000 6.440.000 5.946.000
Sum gjeld og egenkapital 8.510.000 10.615.000 13.319.000 11.860.000 12.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.579.000 4.584.000 4.574.000 4.889.000 5.600.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.8 1.6 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8
Soliditet 26.2 18.5 11.5 10.9 14.4
Resultatgrad 1.7 2.2 1.4 -0.5 1.1
Rentedekningsgrad 2.5 2.6 2 -0.6 1
Gjeldsgrad 2.8 4.4 7.7 8.2 6
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.5 3.6 -1.3 2.3
Signatur
11.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.02.2022
Prokura
Aarøe Dag-Erland
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex