Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartner Arnesen AS
Juridisk navn:  Anleggsgartner Arnesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62507500
Kommerstadvegen 212 Kommerstadvegen 212 Fax: 62411290
2385 Brumunddal 2385 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 987780592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.41%
Resultat  
  
254.61%
Egenkapital  
  
37.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.282.000 61.732.000 58.071.000 42.270.000 64.914.000
Resultat: 2.539.000 716.000 4.058.000 -2.152.000 474.000
Egenkapital: 5.241.000 3.818.000 3.260.000 1.625.000 3.289.000
Regnskap for  Anleggsgartner Arnesen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.282.000 61.732.000 58.071.000 42.270.000 64.914.000
Driftskostnader -44.553.000 -60.851.000 -53.833.000 -44.259.000 -64.359.000
Driftsresultat 2.729.000 881.000 4.237.000 -1.990.000 555.000
Finansinntekter 3.000 56.000 29.000 34.000 38.000
Finanskostnader -194.000 -222.000 -208.000 -196.000 -120.000
Finans -191.000 -166.000 -179.000 -162.000 -82.000
Resultat før skatt 2.539.000 716.000 4.058.000 -2.152.000 474.000
Skattekostnad -391.000 -158.000 -923.000 488.000 -129.000
Årsresultat 2.148.000 558.000 3.134.000 -1.664.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 861.000 752.000 1.058.000 1.439.000 1.196.000
Sum omløpsmidler 10.180.000 7.823.000 10.752.000 9.365.000 10.903.000
Sum eiendeler 11.041.000 8.575.000 11.810.000 10.804.000 12.099.000
Sum opptjent egenkapital 4.653.000 3.230.000 2.672.000 1.037.000 2.701.000
Sum egenkapital 5.241.000 3.818.000 3.260.000 1.625.000 3.289.000
Sum langsiktig gjeld 439.000 281.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.800.000 4.318.000 8.269.000 9.178.000 8.810.000
Sum gjeld og egenkapital 11.041.000 8.575.000 11.810.000 10.803.000 12.099.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.351.000 61.518.000 58.043.000 41.508.000 64.905.000
Andre inntekter 2.931.000 214.000 28.000 761.000 9.000
Driftsinntekter 47.282.000 61.732.000 58.071.000 42.270.000 64.914.000
Varekostnad -22.840.000 -31.326.000 -27.370.000 -16.430.000 -30.298.000
Lønninger -11.827.000 -17.667.000 -14.728.000 -16.395.000 -21.496.000
Avskrivning -276.000 -215.000 -336.000 -356.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.610.000 -11.643.000 -11.399.000 -11.078.000 -12.328.000
Driftskostnader -44.553.000 -60.851.000 -53.833.000 -44.259.000 -64.359.000
Driftsresultat 2.729.000 881.000 4.237.000 -1.990.000 555.000
Finansinntekter 3.000 56.000 29.000 34.000 38.000
Finanskostnader -194.000 -222.000 -208.000 -196.000 -120.000
Finans -191.000 -166.000 -179.000 -162.000 -82.000
Konsernbidrag -725.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 0 -1.000.000
Årsresultat 2.148.000 558.000 3.134.000 -1.664.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 8.000 3.000 642.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 263.000 84.000 149.000 226.000 349.000
Driftsløsøre 388.000 255.000 286.000 459.000 512.000
Sum varige driftsmidler 651.000 339.000 435.000 685.000 860.000
Sum finansielle anleggsmidler 119.000 405.000 620.000 112.000 181.000
Sum anleggsmidler 861.000 752.000 1.058.000 1.439.000 1.196.000
Varebeholdning 414.000 924.000 809.000 1.214.000 849.000
Kundefordringer 4.440.000 6.064.000 8.792.000 6.424.000 6.949.000
Andre fordringer 605.000 293.000 610.000 772.000 753.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.721.000 460.000 460.000 872.000 2.287.000
Sum omløpsmidler 10.180.000 7.823.000 10.752.000 9.365.000 10.903.000
Sum eiendeler 11.041.000 8.575.000 11.810.000 10.804.000 12.099.000
Sum opptjent egenkapital 4.653.000 3.230.000 2.672.000 1.037.000 2.701.000
Sum egenkapital 5.241.000 3.818.000 3.260.000 1.625.000 3.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 439.000 281.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 930.000 153.000 1.528.000 2.927.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 439.000 281.000 0 0
Leverandørgjeld 1.663.000 1.307.000 2.525.000 2.801.000 1.041.000
Betalbar skatt 0 0 0 929.000
Skyldig offentlige avgifter 1.840.000 1.527.000 1.476.000 2.227.000 2.102.000
Utbytte 0 -1.500.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.368.000 1.331.000 1.240.000 1.224.000 3.468.000
Sum kortsiktig gjeld 5.800.000 4.318.000 8.269.000 9.178.000 8.810.000
Sum gjeld og egenkapital 11.041.000 8.575.000 11.810.000 10.803.000 12.099.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.380.000 3.505.000 2.483.000 187.000 2.093.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.3 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.2 0.9 1.1
Soliditet 47.5 44.5 27.6 1 27.2
Resultatgrad 5.8 1.4 7.3 -4.7 0.9
Rentedekningsgrad 14.1 4 20.4 -10.2 4.6
Gjeldsgrad 1.1 1.2 2.6 5.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 24.7 10.9 36.1 -18.1 4.9
Signatur
24.05.2022
SIGNATUR
ARNESEN TROND JØRGEN
Prokurister
24.05.2022
Prokura
Arnesen Trond Jørgen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex