Anleggsgartner Jan Nilsen AS
Juridisk navn:  Anleggsgartner Jan Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92464900
Fageråsveien 6 Fageråsveien 6 Fax:
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 966785012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/30/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fremmegård Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.74%
Resultat  
  
631.43%
Egenkapital  
  
6.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.311.000 2.294.000 2.483.000 2.575.000 2.141.000
Resultat: 186.000 -35.000 41.000 264.000 55.000
Egenkapital: 1.505.000 1.411.000 1.415.000 1.407.000 1.166.000
Regnskap for  Anleggsgartner Jan Nilsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.311.000 2.294.000 2.483.000 2.575.000 2.141.000
Driftskostnader -2.092.000 -2.310.000 -2.410.000 -2.276.000 -2.059.000
Driftsresultat 220.000 -15.000 73.000 299.000 82.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -33.000 -21.000 -33.000 -36.000 -27.000
Finans -33.000 -21.000 -32.000 -35.000 -26.000
Resultat før skatt 186.000 -35.000 41.000 264.000 55.000
Skattekostnad -93.000 8.000 -33.000 -23.000 -7.000
Årsresultat 93.000 -28.000 8.000 241.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.573.000 2.729.000 2.173.000 2.269.000 2.048.000
Sum omløpsmidler 977.000 1.097.000 937.000 1.047.000 676.000
Sum eiendeler 3.550.000 3.826.000 3.110.000 3.316.000 2.724.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 1.311.000 1.315.000 1.307.000 1.066.000
Sum egenkapital 1.505.000 1.411.000 1.415.000 1.407.000 1.166.000
Sum langsiktig gjeld 786.000 1.059.000 505.000 656.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 1.357.000 1.190.000 1.253.000 1.155.000
Sum gjeld og egenkapital 3.551.000 3.827.000 3.110.000 3.316.000 2.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.311.000 2.207.000 2.453.000 2.575.000 2.126.000
Andre inntekter 87.000 30.000 0 15.000
Driftsinntekter 2.311.000 2.294.000 2.483.000 2.575.000 2.141.000
Varekostnad -299.000 -271.000 -539.000 -501.000 -372.000
Lønninger -1.271.000 -1.354.000 -1.376.000 -1.281.000 -1.180.000
Avskrivning -125.000 -84.000 -64.000 -54.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -601.000 -431.000 -440.000 -473.000
Driftskostnader -2.092.000 -2.310.000 -2.410.000 -2.276.000 -2.059.000
Driftsresultat 220.000 -15.000 73.000 299.000 82.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -33.000 -21.000 -33.000 -36.000 -27.000
Finans -33.000 -21.000 -32.000 -35.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -28.000 8.000 241.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 0 33.000 56.000
Fast eiendom 1.736.000 1.736.000 1.736.000 1.736.000 1.736.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 837.000 962.000 437.000 500.000 257.000
Sum varige driftsmidler 2.573.000 2.698.000 2.173.000 2.236.000 1.993.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.573.000 2.729.000 2.173.000 2.269.000 2.048.000
Varebeholdning 33.000 57.000 20.000 21.000 33.000
Kundefordringer 12.000 143.000 149.000 180.000 113.000
Andre fordringer 8.000 0 6.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 925.000 897.000 763.000 838.000 522.000
Sum omløpsmidler 977.000 1.097.000 937.000 1.047.000 676.000
Sum eiendeler 3.550.000 3.826.000 3.110.000 3.316.000 2.724.000
Sum opptjent egenkapital 1.405.000 1.311.000 1.315.000 1.307.000 1.066.000
Sum egenkapital 1.505.000 1.411.000 1.415.000 1.407.000 1.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 786.000 1.059.000 505.000 656.000 403.000
Leverandørgjeld 45.000 73.000 31.000 113.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 210.000 159.000 145.000 196.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.005.000 1.125.000 1.013.000 944.000 888.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 1.357.000 1.190.000 1.253.000 1.155.000
Sum gjeld og egenkapital 3.551.000 3.827.000 3.110.000 3.316.000 2.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -283.000 -260.000 -253.000 -206.000 -479.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6
Soliditet 42.4 36.9 45.5 42.4 42.8
Resultatgrad 9.5 -0.7 2.9 11.6 3.8
Rentedekningsgrad 6.7 -0.7 2.2 8.3 3
Gjeldsgrad 1.4 1.7 1.2 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 -0.4 2.4 9 3
Signatur
20.01.2020
STYRETS FORMANN OG VARAMANN I FELLESSKAP, ELLER AV STYRE-
FORMANN SAMMEN MED DIREKTØR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex