Anleggsgartner Kristian Sørby As
Juridisk navn:  Anleggsgartner Kristian Sørby As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69884084
Vangsjordet 28 Vangsjordet 28 Fax: 69886741
1811 Askim 1811 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 929218426
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Consulent Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
247.84%
Resultat  
  
1327.98%
Egenkapital  
  
543.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.446.000 6.453.000 6.180.000 8.438.000 6.853.000
Resultat: 5.047.000 -411.000 -376.000 825.000 227.000
Egenkapital: 1.717.000 -387.000 -276.000 100.000 725.000
Regnskap for  Anleggsgartner Kristian Sørby As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.446.000 6.453.000 6.180.000 8.438.000 6.853.000
Driftskostnader -17.363.000 -6.801.000 -6.518.000 -7.614.000 -6.644.000
Driftsresultat 5.085.000 -349.000 -339.000 825.000 210.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 20.000
Finanskostnader -41.000 -63.000 -37.000 -1.000 -3.000
Finans -38.000 -62.000 -37.000 0 17.000
Resultat før skatt 5.047.000 -411.000 -376.000 825.000 227.000
Skattekostnad -953.000 0 0 -182.000 -24.000
Årsresultat 4.094.000 -411.000 -376.000 643.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 43.000 73.000 17.000 17.000
Sum omløpsmidler 6.241.000 1.036.000 1.568.000 1.638.000 1.512.000
Sum eiendeler 6.324.000 1.079.000 1.641.000 1.655.000 1.529.000
Sum opptjent egenkapital 1.307.000 -787.000 -376.000 0 625.000
Sum egenkapital 1.717.000 -387.000 -276.000 100.000 725.000
Sum langsiktig gjeld 224.000 323.000 417.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.382.000 1.143.000 1.501.000 1.554.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 6.323.000 1.079.000 1.642.000 1.654.000 1.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.446.000 6.378.000 6.180.000 7.936.000 6.728.000
Andre inntekter 75.000 0 503.000 125.000
Driftsinntekter 22.446.000 6.453.000 6.180.000 8.438.000 6.853.000
Varekostnad -8.213.000 -1.944.000 -2.310.000 -2.697.000 -2.213.000
Lønninger -6.764.000 -2.847.000 -2.773.000 -3.463.000 -3.028.000
Avskrivning -14.000 0 0 0 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.372.000 -2.010.000 -1.435.000 -1.454.000 -1.310.000
Driftskostnader -17.363.000 -6.801.000 -6.518.000 -7.614.000 -6.644.000
Driftsresultat 5.085.000 -349.000 -339.000 825.000 210.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 20.000
Finanskostnader -41.000 -63.000 -37.000 -1.000 -3.000
Finans -38.000 -62.000 -37.000 0 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 -444.000 0
Årsresultat 4.094.000 -411.000 -376.000 643.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 60.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 43.000 73.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 83.000 43.000 73.000 17.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 913.000 842.000 951.000 1.007.000 394.000
Andre fordringer 167.000 84.000 366.000 228.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.161.000 110.000 251.000 403.000 1.029.000
Sum omløpsmidler 6.241.000 1.036.000 1.568.000 1.638.000 1.512.000
Sum eiendeler 6.324.000 1.079.000 1.641.000 1.655.000 1.529.000
Sum opptjent egenkapital 1.307.000 -787.000 -376.000 0 625.000
Sum egenkapital 1.717.000 -387.000 -276.000 100.000 725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 133.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 224.000 323.000 417.000 0 0
Leverandørgjeld 422.000 401.000 615.000 241.000 194.000
Betalbar skatt 953.000 0 0 182.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 624.000 211.000 269.000 288.000 190.000
Utbytte -2.000.000 0 0 -444.000 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 398.000 616.000 400.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 4.382.000 1.143.000 1.501.000 1.554.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 6.323.000 1.079.000 1.642.000 1.654.000 1.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.859.000 -107.000 67.000 84.000 708.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 1 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 1 1.1 1.9
Soliditet 27.2 -35.9 -16.8 6 47.4
Resultatgrad 22.7 -5.4 -5.5 9.8 3.1
Rentedekningsgrad 124.0 -5.5 -9.2 8 7
Gjeldsgrad 2.7 -3.8 -6.9 15.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 80.5 -32.3 -20.6 49.9 1
Signatur
10.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SØRBY KRISTIAN ERLING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex