Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartner Svein Boasson AS
Juridisk navn:  Anleggsgartner Svein Boasson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55983990
Kokstadvegen 31C Kokstadvegen 31C Fax: 55983991
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 938309183
Aksjekapital: 716.250 NOK
Antall ansatte: 103
Etableringsdato: 3/19/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.24%
Resultat  
  
187.16%
Egenkapital  
  
11.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 161.345.000 126.802.000 96.947.000 116.309.000 71.945.000
Resultat: 11.693.000 4.072.000 -7.000 3.474.000 -445.000
Egenkapital: 17.016.000 15.237.000 15.098.000 14.662.000 13.981.000
Regnskap for  Anleggsgartner Svein Boasson AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 161.345.000 126.802.000 96.947.000 116.309.000 71.945.000
Driftskostnader -148.750.000 -121.812.000 -96.426.000 -112.259.000 -71.830.000
Driftsresultat 12.594.000 4.991.000 521.000 4.051.000 115.000
Finansinntekter 205.000 174.000 99.000 17.000 14.000
Finanskostnader -1.107.000 -1.094.000 -627.000 -593.000 -575.000
Finans -902.000 -920.000 -528.000 -576.000 -561.000
Resultat før skatt 11.693.000 4.072.000 -7.000 3.474.000 -445.000
Skattekostnad -2.613.000 -934.000 129.000 -712.000 193.000
Årsresultat 9.079.000 3.138.000 122.000 2.762.000 -251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.076.000 26.581.000 23.483.000 17.344.000 15.566.000
Sum omløpsmidler 40.989.000 28.850.000 26.134.000 29.347.000 13.436.000
Sum eiendeler 70.065.000 55.431.000 49.617.000 46.691.000 29.002.000
Sum opptjent egenkapital 5.014.000 3.234.000 3.096.000 2.974.000 2.611.000
Sum egenkapital 17.016.000 15.237.000 15.098.000 14.662.000 13.981.000
Sum langsiktig gjeld 20.852.000 18.069.000 14.267.000 10.192.000 6.361.000
Sum kortsiktig gjeld 32.197.000 22.126.000 20.250.000 21.836.000 8.661.000
Sum gjeld og egenkapital 70.065.000 55.431.000 49.615.000 46.690.000 29.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.957.000 125.937.000 95.445.000 115.879.000 71.769.000
Andre inntekter 1.388.000 865.000 1.502.000 430.000 177.000
Driftsinntekter 161.345.000 126.802.000 96.947.000 116.309.000 71.945.000
Varekostnad -86.298.000 -60.759.000 -45.911.000 -61.490.000 -37.092.000
Lønninger -42.906.000 -43.183.000 -35.069.000 -36.704.000 -23.017.000
Avskrivning -4.265.000 -3.947.000 -3.507.000 -3.145.000 -3.001.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.281.000 -13.923.000 -11.939.000 -10.920.000 -8.720.000
Driftskostnader -148.750.000 -121.812.000 -96.426.000 -112.259.000 -71.830.000
Driftsresultat 12.594.000 4.991.000 521.000 4.051.000 115.000
Finansinntekter 205.000 174.000 99.000 17.000 14.000
Finanskostnader -1.107.000 -1.094.000 -627.000 -593.000 -575.000
Finans -902.000 -920.000 -528.000 -576.000 -561.000
Konsernbidrag -7.154.000 -2.940.000 0 0 0
Utbytte -146.000 -60.000 0 -2.700.000 0
Årsresultat 9.079.000 3.138.000 122.000 2.762.000 -251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.101.000 24.559.000 20.232.000 16.525.000 14.016.000
Sum varige driftsmidler 27.101.000 24.559.000 20.232.000 16.525.000 14.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.976.000 2.022.000 3.251.000 818.000 1.550.000
Sum anleggsmidler 29.076.000 26.581.000 23.483.000 17.344.000 15.566.000
Varebeholdning 274.000 324.000 170.000 0 0
Kundefordringer 19.732.000 15.812.000 19.659.000 17.272.000 6.537.000
Andre fordringer 804.000 1.157.000 1.153.000 774.000 645.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.798.000 6.064.000 2.632.000 8.131.000 3.809.000
Sum omløpsmidler 40.989.000 28.850.000 26.134.000 29.347.000 13.436.000
Sum eiendeler 70.065.000 55.431.000 49.617.000 46.691.000 29.002.000
Sum opptjent egenkapital 5.014.000 3.234.000 3.096.000 2.974.000 2.611.000
Sum egenkapital 17.016.000 15.237.000 15.098.000 14.662.000 13.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.325.000 3.500.000 3.040.000 3.081.000 2.171.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.906.000 3.416.000 4.000 6.000 0
Sum langsiktig gjeld 20.852.000 18.069.000 14.267.000 10.192.000 6.361.000
Leverandørgjeld 10.240.000 6.012.000 8.527.000 7.995.000 2.297.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.621.000 5.395.000 4.710.000 4.646.000 2.656.000
Utbytte -146.000 -60.000 0 -2.700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 9.285.000 7.242.000 7.009.000 6.489.000 3.708.000
Sum kortsiktig gjeld 32.197.000 22.126.000 20.250.000 21.836.000 8.661.000
Sum gjeld og egenkapital 70.065.000 55.431.000 49.615.000 46.690.000 29.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.792.000 6.724.000 5.884.000 7.511.000 4.775.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6
Soliditet 24.3 27.5 30.4 31.4 48.2
Resultatgrad 7.8 3.9 0.5 3.5 0.2
Rentedekningsgrad 11.4 4.6 0.8 6.8 0.2
Gjeldsgrad 3.1 2.6 2.3 2.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 18.3 9.3 1.2 8.7 0.4
Signatur
29.11.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
BOASSON LERUM SIGURD
SIGNATUR HVER FOR SEG
BOASSON SVEIN EDVALD
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex