Anleggsgartner Team Hardhaus AS
Juridisk navn:  Anleggsgartner Team Hardhaus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91903750
Sjølivegen 38 Sjølivegen 38 Fax:
2280 Gjesåsen 2280 Gjesåsen
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 988288268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/4/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
130%
Resultat  
  
215.26%
Egenkapital  
  
28.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.467.000 4.116.000 5.952.000 11.921.000 13.150.000
Resultat: 1.745.000 -1.514.000 -1.771.000 1.734.000 3.326.000
Egenkapital: 5.078.000 3.967.000 5.398.000 7.182.000 6.367.000
Regnskap for  Anleggsgartner Team Hardhaus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.467.000 4.116.000 5.952.000 11.921.000 13.150.000
Driftskostnader -7.765.000 -5.676.000 -7.762.000 -10.205.000 -9.812.000
Driftsresultat 1.702.000 -1.560.000 -1.810.000 1.716.000 3.337.000
Finansinntekter 45.000 49.000 52.000 39.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -13.000 -22.000 -18.000
Finans 43.000 45.000 39.000 17.000 -12.000
Resultat før skatt 1.745.000 -1.514.000 -1.771.000 1.734.000 3.326.000
Skattekostnad -384.000 333.000 387.000 -419.000 -830.000
Årsresultat 1.361.000 -1.181.000 -1.384.000 1.315.000 2.496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.027.000 2.112.000 1.925.000 1.727.000 1.522.000
Sum omløpsmidler 3.840.000 2.724.000 5.116.000 8.181.000 7.535.000
Sum eiendeler 5.867.000 4.836.000 7.041.000 9.908.000 9.057.000
Sum opptjent egenkapital 4.978.000 3.867.000 5.298.000 7.082.000 6.267.000
Sum egenkapital 5.078.000 3.967.000 5.398.000 7.182.000 6.367.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 210.000
Sum kortsiktig gjeld 788.000 868.000 1.642.000 2.726.000 2.479.000
Sum gjeld og egenkapital 5.866.000 4.835.000 7.040.000 9.908.000 9.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.197.000 3.666.000 6.032.000 11.921.000 12.705.000
Andre inntekter 270.000 450.000 -80.000 0 445.000
Driftsinntekter 9.467.000 4.116.000 5.952.000 11.921.000 13.150.000
Varekostnad -1.226.000 -447.000 -683.000 -1.112.000 -978.000
Lønninger -3.100.000 -2.631.000 -3.261.000 -4.672.000 -4.863.000
Avskrivning -484.000 -490.000 -582.000 -529.000 -533.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.955.000 -2.108.000 -3.236.000 -3.892.000 -3.438.000
Driftskostnader -7.765.000 -5.676.000 -7.762.000 -10.205.000 -9.812.000
Driftsresultat 1.702.000 -1.560.000 -1.810.000 1.716.000 3.337.000
Finansinntekter 45.000 49.000 52.000 39.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -13.000 -22.000 -18.000
Finans 43.000 45.000 39.000 17.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 -400.000 -500.000 -520.000
Årsresultat 1.361.000 -1.181.000 -1.384.000 1.315.000 2.496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 397.000 781.000 448.000 61.000 0
Fast eiendom 582.000 376.000 300.000 144.000 144.000
Maskiner anlegg 459.000 523.000 521.000 536.000 782.000
Driftsløsøre 590.000 432.000 657.000 987.000 596.000
Sum varige driftsmidler 1.630.000 1.331.000 1.477.000 1.666.000 1.522.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.027.000 2.112.000 1.925.000 1.727.000 1.522.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 342.000 1.072.000 1.391.000 4.117.000 3.260.000
Andre fordringer 282.000 241.000 405.000 615.000 906.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.215.000 1.411.000 3.319.000 3.449.000 3.368.000
Sum omløpsmidler 3.840.000 2.724.000 5.116.000 8.181.000 7.535.000
Sum eiendeler 5.867.000 4.836.000 7.041.000 9.908.000 9.057.000
Sum opptjent egenkapital 4.978.000 3.867.000 5.298.000 7.082.000 6.267.000
Sum egenkapital 5.078.000 3.967.000 5.398.000 7.182.000 6.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 210.000
Leverandørgjeld 346.000 152.000 509.000 337.000 133.000
Betalbar skatt 0 0 515.000 919.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 530.000 754.000 1.024.000 924.000
Utbytte -250.000 -250.000 -400.000 -500.000 -520.000
Annen kortsiktig gjeld 274.000 186.000 379.000 351.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 788.000 868.000 1.642.000 2.726.000 2.479.000
Sum gjeld og egenkapital 5.866.000 4.835.000 7.040.000 9.908.000 9.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.052.000 1.856.000 3.474.000 5.455.000 5.056.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.1 3.1 3 3
Likviditetsgrad 2 4.9 3.1 3.1 3 3
Soliditet 86.6 8 76.7 72.5 70.3
Resultatgrad 18.0 -37.9 -30.4 14.4 25.4
Rentedekningsgrad 851.0 -139.2 7 185.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 29.8 -31.3 17.7 36.9
Signatur
02.02.2010
TRYGGVI FRIDLAUGUR TRYGGVASON
Prokurister
02.02.2010
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex