Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Juridisk navn:  Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99116000
Velleveien 15 Velleveien 15 Fax: 94770476
3118 Tønsberg 3118 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 974280698
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.84%
Resultat  
  
75.65%
Egenkapital  
  
18.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 92.287.000 86.377.000 62.576.000 54.495.000 53.636.000
Resultat: 8.150.000 4.640.000 3.270.000 3.222.000 3.583.000
Egenkapital: 12.514.000 10.528.000 5.857.000 5.638.000 5.189.000
Regnskap for  Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 92.287.000 86.377.000 62.576.000 54.495.000 53.636.000
Driftskostnader -84.940.000 -81.596.000 -59.232.000 -51.221.000 -49.967.000
Driftsresultat 7.347.000 4.781.000 3.343.000 3.273.000 3.668.000
Finansinntekter 976.000 41.000 17.000 11.000 19.000
Finanskostnader -172.000 -182.000 -90.000 -62.000 -104.000
Finans 804.000 -141.000 -73.000 -51.000 -85.000
Resultat før skatt 8.150.000 4.640.000 3.270.000 3.222.000 3.583.000
Skattekostnad -1.549.000 -1.056.000 -751.000 -772.000 -895.000
Årsresultat 6.602.000 3.584.000 2.519.000 2.449.000 2.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.395.000 8.263.000 4.203.000 3.154.000 3.136.000
Sum omløpsmidler 25.559.000 20.008.000 15.431.000 13.583.000 12.747.000
Sum eiendeler 35.954.000 28.271.000 19.634.000 16.737.000 15.883.000
Sum opptjent egenkapital 8.263.000 7.578.000 4.857.000 4.638.000 4.189.000
Sum egenkapital 12.514.000 10.528.000 5.857.000 5.638.000 5.189.000
Sum langsiktig gjeld 2.667.000 3.526.000 877.000 70.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 20.774.000 14.218.000 12.900.000 11.029.000 10.604.000
Sum gjeld og egenkapital 35.954.000 28.272.000 19.634.000 16.737.000 15.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.059.000 85.272.000 62.486.000 53.624.000 53.279.000
Andre inntekter 1.228.000 1.105.000 90.000 871.000 357.000
Driftsinntekter 92.287.000 86.377.000 62.576.000 54.495.000 53.636.000
Varekostnad -38.603.000 -28.581.000 -17.880.000 -15.445.000 -15.458.000
Lønninger -32.437.000 -34.937.000 -26.895.000 -23.824.000 -22.671.000
Avskrivning -1.534.000 -1.572.000 -1.271.000 -1.202.000 -1.078.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.366.000 -16.506.000 -13.186.000 -10.750.000 -10.760.000
Driftskostnader -84.940.000 -81.596.000 -59.232.000 -51.221.000 -49.967.000
Driftsresultat 7.347.000 4.781.000 3.343.000 3.273.000 3.668.000
Finansinntekter 976.000 41.000 17.000 11.000 19.000
Finanskostnader -172.000 -182.000 -90.000 -62.000 -104.000
Finans 804.000 -141.000 -73.000 -51.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.769.000 0 -2.300.000 -2.000.000 -1.800.000
Årsresultat 6.602.000 3.584.000 2.519.000 2.449.000 2.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.545.000 4.113.000 3.163.000 3.139.000 3.116.000
Sum varige driftsmidler 3.545.000 4.113.000 3.163.000 3.139.000 3.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.850.000 4.150.000 1.040.000 15.000 20.000
Sum anleggsmidler 10.395.000 8.263.000 4.203.000 3.154.000 3.136.000
Varebeholdning 396.000 446.000 400.000 281.000 197.000
Kundefordringer 7.036.000 8.541.000 8.791.000 7.722.000 4.237.000
Andre fordringer 2.907.000 2.382.000 1.134.000 1.739.000 2.121.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.220.000 8.640.000 5.105.000 3.841.000 6.192.000
Sum omløpsmidler 25.559.000 20.008.000 15.431.000 13.583.000 12.747.000
Sum eiendeler 35.954.000 28.271.000 19.634.000 16.737.000 15.883.000
Sum opptjent egenkapital 8.263.000 7.578.000 4.857.000 4.638.000 4.189.000
Sum egenkapital 12.514.000 10.528.000 5.857.000 5.638.000 5.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 151.000 27.000 70.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.667.000 3.526.000 877.000 70.000 90.000
Leverandørgjeld 2.569.000 2.182.000 2.157.000 1.858.000 1.839.000
Betalbar skatt 1.658.000 932.000 794.000 792.000 865.000
Skyldig offentlige avgifter 4.937.000 4.526.000 4.062.000 3.359.000 3.246.000
Utbytte -4.769.000 0 -2.300.000 -2.000.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 6.840.000 6.577.000 3.587.000 3.020.000 2.854.000
Sum kortsiktig gjeld 20.774.000 14.218.000 12.900.000 11.029.000 10.604.000
Sum gjeld og egenkapital 35.954.000 28.272.000 19.634.000 16.737.000 15.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.785.000 5.790.000 2.531.000 2.554.000 2.143.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2
Soliditet 34.8 37.2 29.8 33.7 32.7
Resultatgrad 8.0 5.5 5.3 6 6.8
Rentedekningsgrad 42.7 26.3 37.1 52.8 35.3
Gjeldsgrad 1.9 1.7 2.4 2 2.1
Total kapitalrentabilitet 23.1 17.1 17.1 19.6 23.2
Signatur
15.05.2020
STYRET I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2020
Prokura hver for seg
Strandman Kirsebom Jan Peder
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex