Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnerfirmaet Stensland Og Meum As
Juridisk navn:  Anleggsgartnerfirmaet Stensland Og Meum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33328577
Nesalleen 39 Nesalleen 39 Fax: 33328251
3124 Tønsberg 3124 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 986095802
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.58%
Resultat  
  
71.55%
Egenkapital  
  
20.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.679.000 12.502.000 12.957.000 12.718.000 11.058.000
Resultat: 1.803.000 1.051.000 2.307.000 1.528.000 1.568.000
Egenkapital: 2.353.000 1.947.000 2.127.000 1.540.000 1.579.000
Regnskap for  Anleggsgartnerfirmaet Stensland Og Meum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.679.000 12.502.000 12.957.000 12.718.000 11.058.000
Driftskostnader -9.811.000 -11.353.000 -10.592.000 -11.148.000 -9.450.000
Driftsresultat 1.869.000 1.150.000 2.365.000 1.569.000 1.606.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -67.000 -100.000 -61.000 -43.000 -39.000
Finans -66.000 -99.000 -57.000 -41.000 -38.000
Resultat før skatt 1.803.000 1.051.000 2.307.000 1.528.000 1.568.000
Skattekostnad -397.000 -231.000 -520.000 -367.000 -388.000
Årsresultat 1.406.000 820.000 1.787.000 1.161.000 1.180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.964.000 3.681.000 3.618.000 1.612.000 2.105.000
Sum omløpsmidler 4.465.000 3.840.000 3.953.000 4.224.000 3.257.000
Sum eiendeler 7.429.000 7.521.000 7.571.000 5.836.000 5.362.000
Sum opptjent egenkapital 2.253.000 1.847.000 2.027.000 1.440.000 1.479.000
Sum egenkapital 2.353.000 1.947.000 2.127.000 1.540.000 1.579.000
Sum langsiktig gjeld 1.725.000 2.248.000 2.063.000 789.000 1.135.000
Sum kortsiktig gjeld 3.351.000 3.327.000 3.382.000 3.507.000 2.648.000
Sum gjeld og egenkapital 7.429.000 7.522.000 7.572.000 5.836.000 5.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.588.000 12.325.000 12.049.000 12.646.000 10.955.000
Andre inntekter 91.000 177.000 908.000 72.000 102.000
Driftsinntekter 11.679.000 12.502.000 12.957.000 12.718.000 11.058.000
Varekostnad -2.883.000 -3.269.000 -3.138.000 -3.401.000 -2.766.000
Lønninger -4.374.000 -5.092.000 -4.841.000 -4.875.000 -4.292.000
Avskrivning -717.000 -779.000 -652.000 -574.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.837.000 -2.213.000 -1.961.000 -2.298.000 -1.955.000
Driftskostnader -9.811.000 -11.353.000 -10.592.000 -11.148.000 -9.450.000
Driftsresultat 1.869.000 1.150.000 2.365.000 1.569.000 1.606.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -67.000 -100.000 -61.000 -43.000 -39.000
Finans -66.000 -99.000 -57.000 -41.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.000.000
Årsresultat 1.406.000 820.000 1.787.000 1.161.000 1.180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.248.000 1.722.000 2.231.000 1.199.000 1.590.000
Driftsløsøre 1.717.000 1.960.000 1.387.000 412.000 515.000
Sum varige driftsmidler 2.964.000 3.681.000 3.618.000 1.612.000 2.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.964.000 3.681.000 3.618.000 1.612.000 2.105.000
Varebeholdning 71.000 0 81.000 91.000 78.000
Kundefordringer 3.889.000 3.242.000 3.341.000 3.233.000 2.131.000
Andre fordringer 248.000 341.000 169.000 239.000 183.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 258.000 257.000 362.000 661.000 866.000
Sum omløpsmidler 4.465.000 3.840.000 3.953.000 4.224.000 3.257.000
Sum eiendeler 7.429.000 7.521.000 7.571.000 5.836.000 5.362.000
Sum opptjent egenkapital 2.253.000 1.847.000 2.027.000 1.440.000 1.479.000
Sum egenkapital 2.353.000 1.947.000 2.127.000 1.540.000 1.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 271.000 260.000 257.000 40.000 129.000
Gjeld til kredittinstitutt 29.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.725.000 2.248.000 2.063.000 789.000 1.135.000
Leverandørgjeld 195.000 238.000 232.000 130.000 81.000
Betalbar skatt 385.000 229.000 303.000 456.000 375.000
Skyldig offentlige avgifter 1.174.000 1.177.000 1.200.000 1.281.000 822.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 598.000 654.000 447.000 440.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 3.351.000 3.327.000 3.382.000 3.507.000 2.648.000
Sum gjeld og egenkapital 7.429.000 7.522.000 7.572.000 5.836.000 5.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.114.000 513.000 571.000 717.000 609.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet 31.7 25.9 28.1 26.4 29.4
Resultatgrad 16.0 9.2 18.3 12.3 14.5
Rentedekningsgrad 27.9 11.5 38.8 36.5 41.2
Gjeldsgrad 2.2 2.9 2.6 2.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 25.2 15.3 31.3 26.9 3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Styrets leder alene.
Null
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex