Anleggsgartnermester Øivind Kofstad As
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester Øivind Kofstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32880545
Lindumveien 26 Lindumveien 26 Fax: 32881133
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 982165555
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/23/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Buskerud Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.71%
Resultat  
  
-42.7%
Egenkapital  
  
69.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.120.000 1.395.000 1.627.000 1.753.000 1.383.000
Resultat: 161.000 281.000 53.000 -176.000 -174.000
Egenkapital: 396.000 234.000 -47.000 -190.000 -14.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester Øivind Kofstad As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.120.000 1.395.000 1.627.000 1.753.000 1.383.000
Driftskostnader -947.000 -1.064.000 -1.508.000 -1.800.000 -1.491.000
Driftsresultat 173.000 330.000 119.000 -47.000 -108.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -49.000 -65.000 -129.000 -66.000
Finans -11.000 -49.000 -65.000 -129.000 -66.000
Resultat før skatt 161.000 281.000 53.000 -176.000 -174.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 161.000 281.000 53.000 -176.000 -174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 61.000 53.000 66.000 96.000
Sum omløpsmidler 526.000 499.000 232.000 182.000 190.000
Sum eiendeler 605.000 560.000 285.000 248.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 296.000 134.000 -147.000 -290.000 -114.000
Sum egenkapital 396.000 234.000 -47.000 -190.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld -1.000 -1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 211.000 327.000 332.000 439.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 560.000 285.000 249.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.115.000 1.395.000 1.627.000 1.695.000 1.365.000
Andre inntekter 5.000 0 59.000 18.000
Driftsinntekter 1.120.000 1.395.000 1.627.000 1.753.000 1.383.000
Varekostnad -278.000 -191.000 -316.000 -404.000 -259.000
Lønninger -9.000 -57.000 -477.000 -493.000 -518.000
Avskrivning -17.000 -15.000 -13.000 -30.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -658.000 -801.000 -702.000 -873.000 -686.000
Driftskostnader -947.000 -1.064.000 -1.508.000 -1.800.000 -1.491.000
Driftsresultat 173.000 330.000 119.000 -47.000 -108.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -49.000 -65.000 -129.000 -66.000
Finans -11.000 -49.000 -65.000 -129.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 161.000 281.000 53.000 -176.000 -174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 19.000 21.000 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 40.000 53.000 46.000 70.000
Driftsløsøre 34.000 0 20.000 26.000
Sum varige driftsmidler 79.000 61.000 53.000 66.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.000 61.000 53.000 66.000 96.000
Varebeholdning 64.000 49.000 24.000 29.000 32.000
Kundefordringer 139.000 138.000 388.000 363.000 198.000
Andre fordringer 120.000 85.000 64.000 86.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 203.000 227.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 526.000 499.000 232.000 182.000 190.000
Sum eiendeler 605.000 560.000 285.000 248.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 296.000 134.000 -147.000 -290.000 -114.000
Sum egenkapital 396.000 234.000 -47.000 -190.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -1.000 -1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 151.000 111.000 136.000 287.000 78.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 95.000 61.000 86.000 84.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 121.000 135.000 66.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 327.000 332.000 439.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 560.000 285.000 249.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 172.000 -100.000 -257.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.5 0.7 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4 0.6 0.3 0.5
Soliditet 65.3 41.8 -16.5 -76.3 -4.9
Resultatgrad 15.4 23.7 7.3 -2.7 -7.8
Rentedekningsgrad 15.7 6.7 1.8 -0.4 -1.6
Gjeldsgrad 0.5 1.4 -7.1 -2.3 -21.4
Total kapitalrentabilitet 28.5 58.9 41.8 -18.9 -37.8
Signatur
16.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.04.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex