Anleggsgartnermester John A Sivertzen As
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester John A Sivertzen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73922419
Harry Borthens Vei 15 Harry Borthens Vei 15 Fax: 73921019
7040 Trondheim 7040 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 964109109
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/12/1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: anleggsgartnermester john a sivertsen as
Regnskapsfører: Aktiva Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.82%
Resultat  
  
359.09%
Egenkapital  
  
-15.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.456.000 1.483.000 1.865.000 1.735.000 2.156.000
Resultat: 228.000 -88.000 308.000 -14.000 217.000
Egenkapital: 381.000 452.000 523.000 487.000 499.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester John A Sivertzen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.456.000 1.483.000 1.865.000 1.735.000 2.156.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.571.000 -1.552.000 -1.739.000 -1.941.000
Driftsresultat 228.000 -88.000 313.000 -3.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -11.000 0
Finans 0 0 -6.000 -11.000 1.000
Resultat før skatt 228.000 -88.000 308.000 -14.000 217.000
Skattekostnad -50.000 18.000 -72.000 2.000 -55.000
Årsresultat 178.000 -70.000 236.000 -12.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 172.000 313.000 454.000 647.000 325.000
Sum omløpsmidler 874.000 513.000 605.000 378.000 494.000
Sum eiendeler 1.046.000 826.000 1.059.000 1.025.000 819.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 352.000 423.000 387.000 399.000
Sum egenkapital 381.000 452.000 523.000 487.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 666.000 374.000 536.000 539.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 1.047.000 826.000 1.059.000 1.026.000 819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.456.000 1.483.000 1.780.000 1.735.000 2.156.000
Andre inntekter 0 0 85.000 0 0
Driftsinntekter 1.456.000 1.483.000 1.865.000 1.735.000 2.156.000
Varekostnad -574.000 -524.000 -499.000 -497.000 -653.000
Lønninger -185.000 -599.000 -540.000 -671.000 -727.000
Avskrivning -149.000 -159.000 -185.000 -225.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -289.000 -328.000 -346.000 -440.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.571.000 -1.552.000 -1.739.000 -1.941.000
Driftsresultat 228.000 -88.000 313.000 -3.000 216.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -11.000 0
Finans 0 0 -6.000 -11.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -200.000 0 0
Årsresultat 178.000 -70.000 236.000 -12.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 40.000 22.000 30.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 273.000 432.000 617.000 303.000
Sum varige driftsmidler 125.000 273.000 432.000 617.000 303.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 172.000 313.000 454.000 647.000 325.000
Varebeholdning 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Kundefordringer 254.000 366.000 373.000 242.000 175.000
Andre fordringer 41.000 42.000 37.000 53.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 579.000 104.000 193.000 82.000 285.000
Sum omløpsmidler 874.000 513.000 605.000 378.000 494.000
Sum eiendeler 1.046.000 826.000 1.059.000 1.025.000 819.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 352.000 423.000 387.000 399.000
Sum egenkapital 381.000 452.000 523.000 487.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 249.000 235.000 188.000 198.000 157.000
Betalbar skatt 58.000 0 64.000 6.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 31.000 32.000 21.000 36.000
Utbytte -250.000 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 328.000 107.000 253.000 314.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 374.000 536.000 539.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 1.047.000 826.000 1.059.000 1.026.000 819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 139.000 69.000 -161.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.1 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.1 0.7 1.5
Soliditet 36.4 54.7 49.4 47.5 60.9
Resultatgrad 15.7 -5.9 16.8 -0.2 1
Rentedekningsgrad 52.2 -0.3
Gjeldsgrad 1.7 0.8 1 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 21.8 -10.7 29.6 -0.3 26.5
Signatur
23.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex