Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnermester Løvaas As
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester Løvaas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176070
Espehaugen 54 Espehaugen 54 Fax: 55176071
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 845938032
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/21/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.42%
Resultat  
  
123.79%
Egenkapital  
  
14.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.038.000 29.290.000 39.964.000 36.520.000 68.634.000
Resultat: 813.000 -3.417.000 -1.756.000 -3.931.000 -2.513.000
Egenkapital: 5.075.000 4.441.000 -135.000 1.621.000 -1.048.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester Løvaas As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.038.000 29.290.000 39.964.000 36.520.000 68.634.000
Driftskostnader -16.935.000 -32.335.000 -41.336.000 -40.079.000 -70.810.000
Driftsresultat 1.103.000 -3.046.000 -1.372.000 -3.560.000 -2.176.000
Finansinntekter 25.000 40.000 43.000 3.000 15.000
Finanskostnader -315.000 -412.000 -427.000 -373.000 -352.000
Finans -290.000 -372.000 -384.000 -370.000 -337.000
Resultat før skatt 813.000 -3.417.000 -1.756.000 -3.931.000 -2.513.000
Skattekostnad -179.000 2.371.000 0 0 0
Årsresultat 634.000 -1.046.000 -1.756.000 -3.931.000 -2.513.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.149.000 10.385.000 2.762.000 3.437.000 3.780.000
Sum omløpsmidler 7.609.000 7.943.000 10.580.000 14.103.000 18.603.000
Sum eiendeler 13.758.000 18.328.000 13.342.000 17.540.000 22.383.000
Sum opptjent egenkapital 634.000 -3.859.000 -8.435.000 -6.679.000 -2.748.000
Sum egenkapital 5.075.000 4.441.000 -135.000 1.621.000 -1.048.000
Sum langsiktig gjeld 4.341.000 6.199.000 1.475.000 2.517.000 7.735.000
Sum kortsiktig gjeld 4.343.000 7.688.000 12.001.000 13.400.000 15.696.000
Sum gjeld og egenkapital 13.759.000 18.328.000 13.341.000 17.538.000 22.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.912.000 29.235.000 39.958.000 36.495.000 68.629.000
Andre inntekter 126.000 55.000 6.000 25.000 5.000
Driftsinntekter 18.038.000 29.290.000 39.964.000 36.520.000 68.634.000
Varekostnad -5.418.000 -14.707.000 -18.951.000 -14.302.000 -43.150.000
Lønninger -8.293.000 -12.699.000 -17.010.000 -20.168.000 -21.692.000
Avskrivning -338.000 -369.000 -468.000 -510.000 -537.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.886.000 -4.560.000 -4.907.000 -5.099.000 -5.431.000
Driftskostnader -16.935.000 -32.335.000 -41.336.000 -40.079.000 -70.810.000
Driftsresultat 1.103.000 -3.046.000 -1.372.000 -3.560.000 -2.176.000
Finansinntekter 25.000 40.000 43.000 3.000 15.000
Finanskostnader -315.000 -412.000 -427.000 -373.000 -352.000
Finans -290.000 -372.000 -384.000 -370.000 -337.000
Konsernbidrag 5.622.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 634.000 -1.046.000 -1.756.000 -3.931.000 -2.513.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 230.000 2.194.000 1.409.000 1.409.000 1.409.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 548.000 774.000 1.023.000 1.439.000 1.762.000
Driftsløsøre 123.000 187.000 275.000 85.000 56.000
Sum varige driftsmidler 671.000 961.000 1.298.000 1.524.000 1.818.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.249.000 7.229.000 55.000 504.000 553.000
Sum anleggsmidler 6.149.000 10.385.000 2.762.000 3.437.000 3.780.000
Varebeholdning 2.401.000 2.433.000 3.661.000 3.307.000 3.961.000
Kundefordringer 4.104.000 4.782.000 5.957.000 9.835.000 13.626.000
Andre fordringer 89.000 252.000 365.000 243.000 299.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.015.000 476.000 598.000 718.000 716.000
Sum omløpsmidler 7.609.000 7.943.000 10.580.000 14.103.000 18.603.000
Sum eiendeler 13.758.000 18.328.000 13.342.000 17.540.000 22.383.000
Sum opptjent egenkapital 634.000 -3.859.000 -8.435.000 -6.679.000 -2.748.000
Sum egenkapital 5.075.000 4.441.000 -135.000 1.621.000 -1.048.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.047.000 2.413.000 2.210.000 3.032.000 2.603.000
Sum langsiktig gjeld 4.341.000 6.199.000 1.475.000 2.517.000 7.735.000
Leverandørgjeld 1.548.000 1.838.000 5.883.000 3.918.000 6.925.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 596.000 1.087.000 1.631.000 2.934.000 2.578.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.152.000 2.350.000 2.277.000 3.516.000 3.589.000
Sum kortsiktig gjeld 4.343.000 7.688.000 12.001.000 13.400.000 15.696.000
Sum gjeld og egenkapital 13.759.000 18.328.000 13.341.000 17.538.000 22.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.266.000 255.000 -1.421.000 703.000 2.907.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 0.9 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.6 0.8 0.9
Soliditet 36.9 24.2 9.2 -4.7
Resultatgrad 6.1 -10.4 -3.4 -9.7 -3.2
Rentedekningsgrad 3.5 -7.4 -3.2 -9.5 -6.2
Gjeldsgrad 1.7 3.1 -99.8 9.8 -22.4
Total kapitalrentabilitet 8.2 -16.4 -20.3 -9.7
Signatur
12.11.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex