Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnermester Torbjørn Nordtiller As
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester Torbjørn Nordtiller As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72886042
Tillerbruvegen 42 Tillerbruvegen 42 Fax: 72888570
7092 Tiller 7092 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 986698043
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Orkla Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.43%
Resultat  
  
268.48%
Egenkapital  
  
7.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.220.000 3.504.000 5.239.000 3.784.000 4.090.000
Resultat: 278.000 -165.000 740.000 -5.000 321.000
Egenkapital: 2.912.000 2.718.000 2.847.000 2.256.000 2.262.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester Torbjørn Nordtiller As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.220.000 3.504.000 5.239.000 3.784.000 4.090.000
Driftskostnader -3.942.000 -3.669.000 -4.499.000 -3.790.000 -3.769.000
Driftsresultat 278.000 -164.000 739.000 -6.000 320.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 278.000 -165.000 740.000 -5.000 321.000
Skattekostnad -84.000 36.000 -149.000 0 -33.000
Årsresultat 194.000 -129.000 591.000 -5.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 596.000 864.000 856.000 558.000 505.000
Sum omløpsmidler 2.784.000 2.240.000 2.827.000 2.217.000 2.351.000
Sum eiendeler 3.380.000 3.104.000 3.683.000 2.775.000 2.856.000
Sum opptjent egenkapital 2.812.000 2.618.000 2.747.000 2.156.000 2.162.000
Sum egenkapital 2.912.000 2.718.000 2.847.000 2.256.000 2.262.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 468.000 385.000 837.000 519.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 3.380.000 3.104.000 3.684.000 2.775.000 2.856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.180.000 3.494.000 5.164.000 3.784.000 4.086.000
Andre inntekter 40.000 10.000 75.000 0 4.000
Driftsinntekter 4.220.000 3.504.000 5.239.000 3.784.000 4.090.000
Varekostnad -531.000 -565.000 -1.144.000 -563.000 -748.000
Lønninger -2.051.000 -1.869.000 -2.007.000 -1.928.000 -1.863.000
Avskrivning -297.000 -281.000 -241.000 -160.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.063.000 -954.000 -1.107.000 -1.139.000 -1.025.000
Driftskostnader -3.942.000 -3.669.000 -4.499.000 -3.790.000 -3.769.000
Driftsresultat 278.000 -164.000 739.000 -6.000 320.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 194.000 -129.000 591.000 -5.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 6.000 19.000
Maskiner anlegg 213.000 274.000 0 0 0
Driftsløsøre 383.000 590.000 856.000 552.000 485.000
Sum varige driftsmidler 596.000 864.000 856.000 558.000 505.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 596.000 864.000 856.000 558.000 505.000
Varebeholdning 80.000 49.000 57.000 75.000 0
Kundefordringer 262.000 166.000 630.000 287.000 395.000
Andre fordringer 372.000 104.000 103.000 258.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.071.000 1.920.000 2.038.000 1.597.000 1.756.000
Sum omløpsmidler 2.784.000 2.240.000 2.827.000 2.217.000 2.351.000
Sum eiendeler 3.380.000 3.104.000 3.683.000 2.775.000 2.856.000
Sum opptjent egenkapital 2.812.000 2.618.000 2.747.000 2.156.000 2.162.000
Sum egenkapital 2.912.000 2.718.000 2.847.000 2.256.000 2.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 32.000 270.000 236.000 82.000
Betalbar skatt 84.000 0 149.000 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 161.000 189.000 240.000 112.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 164.000 178.000 171.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 468.000 385.000 837.000 519.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 3.380.000 3.104.000 3.684.000 2.775.000 2.856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.316.000 1.855.000 1.990.000 1.698.000 1.757.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.8 3.4 4.3 4
Likviditetsgrad 2 5.8 5.7 3.3 4.1 4
Soliditet 86.2 87.6 77.3 81.3 79.2
Resultatgrad 6.6 -4.7 14.1 -0.2 7.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.2 -5.3 20.1 -0.2 11.2
Signatur
30.08.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
TORBJØRN NORDTILLER
KETIL NORDTILLER
Prokurister
30.08.2013
Prokura hver for seg
Audhild Nordtiller
Sissel Nordtiller Aune
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex