Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnermester Wikholm AS
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester Wikholm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55501700
Olsvikskjenet 141 Olsvikskjenet 141 Fax: 55501717
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 957818757
Aksjekapital: 1.183.000 NOK
Antall ansatte: 85
Etableringsdato: 6/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.3%
Resultat  
  
-99.72%
Egenkapital  
  
-3.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 131.477.000 133.205.000 125.233.000 100.672.000 132.360.000
Resultat: 18.000 6.497.000 5.478.000 3.116.000 30.346.000
Egenkapital: 62.837.000 64.870.000 61.605.000 58.507.000 58.191.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester Wikholm AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 131.477.000 133.205.000 125.233.000 100.672.000 132.360.000
Driftskostnader -129.694.000 -127.093.000 -121.150.000 -97.940.000 -102.204.000
Driftsresultat 1.783.000 6.113.000 4.083.000 2.731.000 30.156.000
Finansinntekter 254.000 389.000 1.418.000 404.000 196.000
Finanskostnader -2.019.000 -5.000 -24.000 -19.000 -6.000
Finans -1.765.000 384.000 1.394.000 385.000 190.000
Resultat før skatt 18.000 6.497.000 5.478.000 3.116.000 30.346.000
Skattekostnad -450.000 -1.433.000 -1.180.000 -800.000 -7.454.000
Årsresultat -432.000 5.064.000 4.298.000 2.317.000 22.892.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.013.000 22.217.000 20.028.000 17.534.000 14.987.000
Sum omløpsmidler 73.683.000 67.958.000 65.908.000 64.540.000 78.603.000
Sum eiendeler 93.696.000 90.175.000 85.936.000 82.074.000 93.590.000
Sum opptjent egenkapital 61.654.000 63.687.000 60.422.000 57.324.000 57.008.000
Sum egenkapital 62.837.000 64.870.000 61.605.000 58.507.000 58.191.000
Sum langsiktig gjeld 3.221.000 2.771.000 1.338.000 1.222.000 3.410.000
Sum kortsiktig gjeld 27.638.000 22.535.000 22.993.000 22.345.000 31.989.000
Sum gjeld og egenkapital 93.696.000 90.176.000 85.936.000 82.074.000 93.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.278.000 132.540.000 125.028.000 100.607.000 132.156.000
Andre inntekter 200.000 666.000 205.000 65.000 203.000
Driftsinntekter 131.477.000 133.205.000 125.233.000 100.672.000 132.360.000
Varekostnad -62.294.000 -61.972.000 -65.010.000 -44.378.000 -43.430.000
Lønninger -47.329.000 -46.099.000 -39.750.000 -39.544.000 -43.861.000
Avskrivning -6.073.000 -5.410.000 -4.931.000 -4.575.000 -4.049.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.998.000 -13.612.000 -11.459.000 -9.443.000 -10.864.000
Driftskostnader -129.694.000 -127.093.000 -121.150.000 -97.940.000 -102.204.000
Driftsresultat 1.783.000 6.113.000 4.083.000 2.731.000 30.156.000
Finansinntekter 254.000 389.000 1.418.000 404.000 196.000
Finanskostnader -2.019.000 -5.000 -24.000 -19.000 -6.000
Finans -1.765.000 384.000 1.394.000 385.000 190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 -1.800.000 -1.200.000 -2.000.000 -4.000.000
Årsresultat -432.000 5.064.000 4.298.000 2.317.000 22.892.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.857.000 10.223.000 8.419.000 7.327.000 7.412.000
Driftsløsøre 6.413.000 6.315.000 6.027.000 5.756.000 6.423.000
Sum varige driftsmidler 16.270.000 16.538.000 14.446.000 13.084.000 13.835.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.743.000 5.679.000 5.582.000 4.451.000 1.152.000
Sum anleggsmidler 20.013.000 22.217.000 20.028.000 17.534.000 14.987.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.419.000 35.413.000 27.368.000 21.612.000 22.284.000
Andre fordringer 278.000 306.000 1.198.000 79.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.986.000 32.239.000 37.342.000 42.850.000 56.225.000
Sum omløpsmidler 73.683.000 67.958.000 65.908.000 64.540.000 78.603.000
Sum eiendeler 93.696.000 90.175.000 85.936.000 82.074.000 93.590.000
Sum opptjent egenkapital 61.654.000 63.687.000 60.422.000 57.324.000 57.008.000
Sum egenkapital 62.837.000 64.870.000 61.605.000 58.507.000 58.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.221.000 2.771.000 1.338.000 1.222.000 3.410.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.221.000 2.771.000 1.338.000 1.222.000 3.410.000
Leverandørgjeld 6.376.000 4.793.000 5.228.000 5.962.000 5.498.000
Betalbar skatt 0 1.087.000 2.978.000 6.522.000
Skyldig offentlige avgifter 9.131.000 7.307.000 6.653.000 3.546.000 3.709.000
Utbytte -1.600.000 -1.800.000 -1.200.000 -2.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.131.000 10.434.000 10.026.000 9.859.000 16.260.000
Sum kortsiktig gjeld 27.638.000 22.535.000 22.993.000 22.345.000 31.989.000
Sum gjeld og egenkapital 93.696.000 90.176.000 85.936.000 82.074.000 93.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.045.000 45.423.000 42.915.000 42.195.000 46.614.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3 2.9 2.9 2.5
Likviditetsgrad 2 2.7 3 2.9 2.9 2.5
Soliditet 67.1 71.9 71.7 71.3 62.2
Resultatgrad 1.4 4.6 3.3 2.7 22.8
Rentedekningsgrad 0.9 1222.6 170.1 143.7 5
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 7.2 6.4 3.8 32.4
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex