Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anne Grimdalens Minne
Juridisk navn:  Anne Grimdalens Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35075200
Tokke kommune Storvegen 60 Tokke kommune Storvegen 60 Fax: 35075133
3880 Dalen 3880 Dalen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tokke
Org.nr: 977185262
Aksjekapital: 1.007.381 NOK
Etableringsdato: 4/5/1966 1
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.39%
Resultat  
  
-3.95%
Egenkapital  
  
1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 110.000 127.000 149.000 111.000 656.000
Resultat: 73.000 76.000 60.000 -4.000 -41.000
Egenkapital: 7.156.000 7.083.000 7.008.000 6.947.000 6.952.000
Regnskap for  Anne Grimdalens Minne
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 110.000 127.000 149.000 111.000 656.000
Driftskostnader -37.000 -51.000 -89.000 -116.000 -704.000
Driftsresultat 73.000 76.000 60.000 -5.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 7.000
Resultat før skatt 73.000 76.000 60.000 -4.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 76.000 60.000 0 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000
Sum omløpsmidler 1.032.000 949.000 876.000 814.000 834.000
Sum eiendeler 7.184.000 7.101.000 7.028.000 6.966.000 6.986.000
Sum opptjent egenkapital 7.156.000 7.083.000 7.008.000 6.947.000 6.952.000
Sum egenkapital 7.156.000 7.083.000 7.008.000 6.947.000 6.952.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 18.000 20.000 18.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 7.183.000 7.101.000 7.028.000 6.965.000 6.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 15.000 37.000 455.000
Andre inntekter 110.000 127.000 134.000 75.000 201.000
Driftsinntekter 110.000 127.000 149.000 111.000 656.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -132.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -51.000 -89.000 -116.000 -572.000
Driftskostnader -37.000 -51.000 -89.000 -116.000 -704.000
Driftsresultat 73.000 76.000 60.000 -5.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 76.000 60.000 0 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000 6.152.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 64.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.032.000 949.000 876.000 814.000 770.000
Sum omløpsmidler 1.032.000 949.000 876.000 814.000 834.000
Sum eiendeler 7.184.000 7.101.000 7.028.000 6.966.000 6.986.000
Sum opptjent egenkapital 7.156.000 7.083.000 7.008.000 6.947.000 6.952.000
Sum egenkapital 7.156.000 7.083.000 7.008.000 6.947.000 6.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 18.000 20.000 18.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 18.000 20.000 18.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 7.183.000 7.101.000 7.028.000 6.965.000 6.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.005.000 931.000 856.000 796.000 799.000
Likviditetsgrad 1 38.2 52.7 43.8 45.2 23.8
Likviditetsgrad 2 38.2 52.7 43.8 45.2 23.8
Soliditet 99.6 99.7 99.7 99.7 99.5
Resultatgrad 66.4 59.8 40.3 -4.5 -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.0 1.1 0.9 -0.1 -0.6
Signatur
16.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex